17-1800 og fremefter
Mine erindringer om Rold

 Da jeg var barn i Rold i 1950 og fremefter, var der mange forretninger i Rold.

Før den tid var selve byen i Bette Rold, her gik hovedvejen som var Hærvejen, Kroen lå dengang mellem Niels Bøghs hus og Vejmandens hus. 

Der var meget vand i byen, der hvor Fløjen ligger var der en stor sø som gik helt op på stadion over til skolen ned til Haverslevvej  og helt ud til den nuværende hovedvej.

Der var også meget vand i Bette Rold hvor Holmen tit var en stor sø, som der kunne sejles på.

Skoven på Haverslevvej lå helt tæt på byen.

På det der i dag hedder Hobrovej lå der på venste side, når vi kom fra Ålborg; Mejeriet, Kroen, Købmanden, Centralen, og slagteren

På højre side lå frisøren, brugsen, smeden mælkeudsalget, skomageren, Kragelunds autoværksted.

På Østerled  var der brødudsalg i nr 2.
Nr 4 var skrædderen
Nr 6 var frysehuset

På Haverslevvej var vognmand Eskild Larsen og på hjørnet til Nysumvej var der snedkerforretning, 

Der var 2 skoler på Nysumvej.

På BetteRoldvej var der en taxa forretning.

Alt hvad jeg har skrevet om Rold By er noget jeg har fået fortalt af min bedstefar Kristian Sørensen.
Samt af Hartvig Villadsen, Eskild Larsen
Og Niels Gundersen.

Samt jeg har fundet en masse i gamle udklip, kirkebøger, og andre optegnelser.

Rold Kro har forvirret mig lidt i starten, men det har så siden vist sig at der har været 3 kroer i Rold, den nuværende Rold gl. Kro,  Rold Kro i Thoruphede som ejedes af  Kromanden Glenstrup og i helt gammel tid lå der en kro på Hærvej,  mellem Niels Bøghs hus og Vejmandens hus, det er mange år siden den lå der og så vidt vides findes der ingen billeder af stedet...Skulle nogen ligge inde med billeder af kroen i Thoruphede eller kroen på Hærvejen ville jeg blive meget glad for en kopi...

Billederne er nogle jeg har lånt af forskellige Rold borgere.

Mange har skrevet i min gæstebog og på min hjemmeside og givet mig oplysninger og rettet fejl som jeg har lavet, det skal i have mange tak for, det gør jo siden mere rigtig.
Jeg får mange hilsner og tilkendegivelser for siden jeg har lavet, det vil vare længe om ikke år inden den er nogenlunde færdig , jeg  arbejder mest  på den om vinteren, da det er  en hobby, bliver det når jeg har energi og overskud til  arbejdet.

Jeg takker alle jer for hjælpen. 

Rold by i ca 1900

Hobrovej:

Hobrovej 1 er Skovfogedboligen Gundershus, omtalt andet sted.
                                     
Hobrovej 3, gården som Mette og Valdemar Sørensen købte, senere blev der lavet autoværksted som brødrene Villy og Egon Christensen drev i flere år, derefter købte Anders Nielsen gården og lejede stuehuset ud.

Hobrovej 5, Et nyere hus som blev bygget af Olga og Emil Nielsen til deres aftægtsbolig, da de overdrog gården til sønnen Anders, senere lejede Anders huset ud til forskellige lejere.

Hobrovej 7, var Henning Poulsens hus
Efter Henning Poulsen var død købte Inger Bøgh huset og boede der i mange år med sin mand Jørgen Justesen og datteren Helene
.
Mejeriet Hobrovej 9, bestyrede af Gurli og Karl Smith, de havde sønnen Erik Berg Smith, senere da mejeriet belv nedlagt købte Agnethe og Knud Jensen det hele,
Efter de solgte, har stedet haft mange skiftende ejere.

Kroen (Hobrovej nr 11) som ejedes af Mieherne, på modsat side af vejen lå krohaven hvor der var udskænkning om sommeren.
Cirkusbygningen lå her ved krohaven, og der var stor aktivitet om foråret, der blev givet en forestilling før cirkus drog ud på turne
Senere solgte Mieherne kroen. Lisbeth og Christian Jensen drev med stor flid kroen i mange år, senere ovetog sønnen Knud Jensen og hans kone Agnethe kroen, de havde børnnene Lisbeth, Helle, Kirsten og Marianne.
Lisbeth og Svend drev i nogle år kroen sammen, men solgte til Birthe og Erik som fik bygget en del om og drev kroen nogle år.
Senere kom Signe og Evan som også havde kroen nogle år og med stor flid fik udvidet og renoveret.
Efter nogle år købte Bent Klit og hans hustru Karen kroen og der er efterfølgende lavet Jodle Birge museum i garagen, krostuen er nedlagt, og der er lavet flere festlokaler.

Købmandsgården (Hobrovej 13) ejedes af Købmand Iversen og senere Købmand  Kristiansen, Elna drev i mange år forretningen videre efter sin mands død, de havde børnene Jørgen og Kirsten. Senere blev købmandsgården solgt til en antikhandler.

*Huset  (Hobrovej15) er bygget af murer Jerrik, senere beboet af Laura og Chr. Villadsen. de havde børene Oda, Gotfred, Karen, Laurits, Margrethe og Hartvig. Efter Chr død boede Laura og sønnen Hartvig i husets ene ende mens den anden ende blev lejet ud, Stinne og Svend Bengtsen, med drengene Jørgen, Jess, Jan og Jens. Derefter boede Agnethe og Knud Jensen med pigerne Lisbeth og Helle i lejligheden. Senere boede Mormor, som alle vi unge kaldte Ruth skrivers mor, i lejligheden.
Korna og Jørgen Madsen købte huset efter Lauras død 1 1972. Korna og Jørgen havde sønnen Tommy.

Centralen (Hobrovej 17) som Jerrik også byggede og solgte, her boede Johanne og Hansen som Styrede centralens tlf opringninger med kyndig hånd. Senere købte Ellen Knudsen  Centralen, Ellen boede sammen med Knud Skriver, som havde klinik i tilbygningen . Børge og Helga Jørgensen boede i huset nogle år inden de solgte til Bo Sveistrup. Senere købte Tommy og Hanne huset.

Ved siden af ligger huset (Hobrovej 19) som Kristian og Theodora Sørensen købte, her havde de ishytten i indkørslen. Anders Sørensen, Kristians far købte huset, da Kristian købte Ryttersminde Senere boede Karen og Laurits Jensen i huset, de lejede 1 salen ud til Marthine Jørgensen. Karen og Laurits havde børnene Børge, Lillian og Bjarne.
Efter Laurits og Karens død har Jesper Christensen købt huset.

Hobrovej 21 var beboet af Arne, senere købte Anja og Dan Sørensen huset, de solgte efter nogle år videre til Jesper.

Hobrovej 23, Slagter Jens Gert byggede huset, som han og hustruen Edith lavede slagter butik i.  De havde børnene Susanne og Jens, da slagtermester Jens Gert døde solgte Edith huset til slagter Hans Hermansen og hans hustru damefrisør Inge.

Lidt længere oppe af gaden ligger gården Hobrovej 25, som Kristen Olesen og hans hustru Elisabeth byggede, de havde børnene Halvor, Ragna, Erna og Henry, senere overtog sønnen Henry gården. Efter Henrys død købte Hans Hermansen gården som han kalder "Feddet"

Hobrovej 4, gården i udkanten af byen ejedes af Olga og Emil Nielsen, senere overtog  Else og Anders Nielsen (sønnen) gården, senere igen overtog en datter af Else og Anders, gården

Ved enden af haven på hjørnet af Hobrovej og Hyldevej lå et lille hvidt hus med  bliktag og jordgulve, her boede Enke Mari. En rigtig sød gammel kone som var så taknemlig for alt hvad man gjorde for hende, jeg var ofte oppe med en spand suppe, et par pakker kød fra slagtning eller hjemmebag, som min mormor havde lavet, der var ingen ende på den glæde det vakte og det var en glæde at være budbringer. 

Den gamle brugs bestyredes af Anine og Jens Mortensen, senere kom brugsuddeler  Enemark til, og da der blev bygget ny brugs. I 1926 købte Andreas Nørgård huset. Der har boet mange forskellige i huset, jeg husker Lilly Rytter havde frisør salon i den ene ende af huset og i den anden ende boede Agnethe og Knud Jensen med børnene Lisbeth, Helle og Kirsten, Marianne blev født
mens de boede i lejligheden.
Senere kom Inge og Hans Hermansen til byen og boede i Lily Rytters lejlighed.
Ellen og Marinus Kyneb boede nogle år i lejligheden hvor Knud Jensen havde boet. Henry Bengtsen boede også i lejligheden nogle år.
 Senere blev huset revet ned og der blev lavet parkeringsplads til forretningen Skott.

Hobrovej 8, Brugsen bestyredes af Johanne og Alfred Friis i mange år, senere kom Lene og Villy Nielsen til. Da brugsen blev nedlagt købte Lis og Åse Munkholm stedet og lavede det hele om og startede Damernes magasin, "Skott". 

Hobrovej 10, ejedes af den gamle smed Christian Hansen han overdrog smedien til sønnen Smedemester Lars Hansen og Lilly, de havde børnene Jette, Kai og Jytte. Lars og hans bror Jens Hansen drev i mange år smedien sammen.
 
Roldhus, (Hobrovej 12)  som beboedes af Jens Lem,  han lejede den ene etage af huset ud, og her boede flere forskellige familier som havde mejeriudsalget i kælderen. 
2010 købte Thomas Klit huset.

Hobrovej 14, hvor August Niels og hans kone Anna boede, de havde børnene Kaja, Marta og Ellen. 
 I kælderen havde Skomager Niels Riis sin skomagerforretning.

Hobrovej 16, var autoværkstedet, ejet af Jens Kragelund, senere blev det solgt og delt op i flere forretninger, Jonna Bartholomæusen havde en børnetøjsforretning i  noglt af lageret, Metax havde tanke og forretning  bestyret af Eva Pedersen, i det gamle værkstd var der firma med salg af dæk og udstødning.
I Kragelunds biludstilling (Hobrovej 18) blev først lavet om og udøvede alternativ behandling af Knud Skriver, senere igen blev det bygget om og drevet en forretning som hed Stofstdet.

Hobrovej 20, var i mange år beboet af Vagn og Helga Madsen som havde datteren Lis og sønnerne Leo og Ib. Senere købte Asta og Niels Jensen huset, de havde børnene Gerda, Svend Åge, Ingelise og Hans Ole, da huset senere blev solgt, købte Lissy og Søren huset.

Hobrovej 22 boede Dragon Erna og hendes mand 

Hobrovej 24 boede Ellen og Anders Knudsen med børnene Sanne og Jesper, Senere boede Grethe Pedersen og Gunnar i huset med børnene Allan og Maria.
Så flyttede Brian Mulvad og Heidi Jensen ind. 

Hobrovej 26 boede Frida, senere blev huset solgt til Dorte Juullund og Poul Sørensen

I Hobrovej 28 boede Erna og Tinus Pedersen, Tinus var murer, de havde børnene Lis og Bitten. Da Erna flyttede til Vebbestrup solgte hun huset til Mads Olesen

Østerled:

Østerled 2 Boede Mary og Poul Larsen, de havde is og slikbutik der i mange år, senere blev huset solgt til Ruth og Knud Skriver som renoverede huset totalt, de havde børnene Jørgen, Per og Tove Vibeke. Huset har senere haft mange ejere. 

Østerled 4 var skrædderens hus, her boede skrædder Evan Andersen, han og hustruen Ottoline var de dygtigste skræddere, Ottoline syede for både det danske og Svenske kongehus. Evan var skrædder til langt op i 1960. Da Evan døde blev huset solgt og  fuldstændig renoveret. Senere købte Susanne og Poul Erik Andersen huset, de havde datteren Heidi.
Derefter købte Helle og Steen Kristensen huset, de havde datteren Britt.
I 2007 solgte de huset til Laila Berg.

Østerled 6 var oprindelig frysehus for hele byen, her kunne man leje en boks.
Da frysehuset blev nedlagt blev det bygget om til et lille etværelses hus, her har boet mange af byens unge i årenes løb.

Østerled 8 var oprindelig en gård, ejet  af Skrædder Evan senere af Moust Anine og hendes mand, gården blev nedlagt,  derefter købte Karen og Kaj Sørensen huset som blev helt renoveret, Karen og Kaj havde datteren Anette.

Østerled 10, her boede flere familier, indtil Marie og Bernhart købte huset og lejede 1.salen ud til Lærerinde Anna Jensen
Senere har Kirsten og Hans Kjær boet i huset.
Yrsa og Niels Ardilsøe, med datteren Anne.
Lea og Anders Nørholm har børnene Cecilie, Mikkel og Niclas.

Østerled 12, byggedes af Lise og Chresten Olesen i 1955,  da de døde købte Kamma og Kristian Sveistrup huset, de har børnene Bo, Tina, Anja, Kris og Pia

Østerled 14, Her boede Christine og Christian Svenningsen, senere købte Hans og Flemming Nørgård huset og byggede det om, de solgte til broderen Torben Nørgård.
 Torben solgte i 2009 huset til Jonas Olsen.

Østerled 16 var Ingeborg Sørensens hun havde datteren Birte.
Huset blev solgt til Birgit og Leo som byggede helt om, senere solgte de til Anette og Finn Bull, som har sønnerne Mads og Jannik.

Østerled 18 byggede Anine og Christian Kragelund, det blev senere solgt til Rigmor Balling . Efter Rigmor døde er huset blevet solgt til Polakker

Østerled 1 er Cirkusmuseet.

Mågevej:   
                                      
Mågevej 2 var Thorvald Andersens hus, her drev han en form for planteskole og gartneri,. Thorvald døde i 2005.
Huset blev derefter solgt til Sanne Andersen

Mågevej 4 blev bygget af Bente Frederiksen og Egon Nielsen

Mågevej 1 blev bygget af Anna og Anton Sørensen, de havde børnene Karl, Anders og Magda.
Efter Anna og Antons død overtog sønnen Anders Sørensen og hans hustru Marie Vestby Jensen huset, de havde børnene Gunhild, Ellen, Karna og Finn
Senere købte Mogens Olesen huset og han solgte efter nogle år videre til sin nevø Dian Olsen.

Mågevej 3 Byggede Emma og Karl Emil Eriksen, de havde børnene Leo og Annagrethe.
Huset blev efter Emmas død solgt til Betinna Jensen og Andreas Hansen, de har sønnerne Hjalte og Gustav.

Mågevej 5 blev bygget af Ellen og Jens Hansen, de havde børnene Hanne, Britta og Gitte.
Da Ellen og Jens døde blev huset solgt til Else og Frode Simmonsen.
Senere solgte Else huset til Julie og Brian som solgte videre efter et par år til Britta og Lasse Andersen. Senere er huset blevet solgt til Polakker

Haverslevvej:
 Haverslevvej 1 Mary og Alfred Lynnerup

Haverslevvej 3, Elna og Anæus Andersen
på 1.sal boede Bette Stine og hendes søn Egon som var spillemand i Rebild.

Haverslevvej 5 Vognmand Karl Nørgård og hans kone Rosa, de havde børnene Elsebeth og Kristian. Senere solgte Karl forretning og hus til Ida og Eskild Larsen, de havde børnene Mona og Lene.

 Haverslevvej 7 var Byens snedkerforretning som ejedes af snedker Kristian Hansen, han og konen Anna havde børnene Ronald, Rigmor og Evald.
Senere blev snedkerforretningen solgt til Kurt Nielsen.
 Huset blev solgt til Lisbeth og Svend Pedersen som solgte videre til Lars Kjær.

Haverslevvej 9, Thora Baks hus, Thora havde børnene Niels og Edith.
Senere blev huset solgt til Jonna og Karl Johan Vestergård de havde børnene Ann Kirstine og Janni

Haverslevvej 11, Helene og Christian Justesen byggede huset da de overdrog gården til datteren Rita og svigersønnen  Chresten Olsen. senere har  Vibeke og Poul Skodborg boet i huset, senere igen Helle og Lasse Klitgård, derefter Claus Hyldgård Olsen.

Haverslevvej 2 boede Mort Per og hans mor. I den ene ende af huset var en lejlighed som beboedes af mange forskellige i årenes løb, Knud og Agnete Jensen boede der med børnene Lisbeth og Helle ( Helle er født i huset).
Vibeke og hendes mand Jørgen Ole boede der også en periode.
Bikuben havde en bank afdeling på stedet i nogle år, hvor kasseren var Kalle Ladefoged fra Arden.
Da Mort Per døde i en meget høj alder, blev huset solgt til Lene Skodborg og hendes mand Erik, de havde sønnen Sebastian.

Haverslevvej 4, her boede Ann og Christen Sørensen han var Dannebrogsmand, smed, sognefoged og landmand, senere overtog sønnen Laurits Sørensen og hans hustru Ida, gården.
Senere igen Mary og Olkjær, et søskendepar som boede på gården rigtig mange år.

Haverslevvej 6 byggede Karoline og murer Knud Jensen, de havde børnene Inga, Bent og Kjeld.
huset er solgt til Connie og Kurt Nielsen, de har sønnen Rico, ovenpå boede Bent Jensen til leje.

Haverslevvej 12 ejedes af Helene og Christian Justesen, de overdrog senere gården til datteren og svigersønnen Rita og Chresten Olsen, de havde børnene Vibeke, Iben og Helle.
Senere overtog Iben Olsen og hustruen Bibber gården, de havde børnene Helene og Claus.
Gården har været solgt til et par jeg ikke ved hvem er men er senere solgt til Thomas Juul og hans hustru Tina Klit. 

 
Nysumvej:
Nysumvej 1A,
Blev bygget af Mona og John Nielsen de havde børnene

Nysumvej 2, Er Præstegården hvor præsten Hans Juul og hans hustru Mette bor, de har børnene Thomas, Majken og Malene

Nysumvej 1B er den gamle pog skole hvor Anna Jensen var lærer, da skolen blev nedlagt købte Vita og Villy Nielsen huset, de havde børnene Jeanette, Susanne og Torben
Senere købte Dorte Fredell og.... huset.


Nysumvej 4 Her byggede  Gudrun og Niels Back hus, de havde sønnen Claus og boede her en årrække til deres død, så blev huset solgt til?

Nysumvej 3 var den store skole. Efter nedlæggelsen blev den bygget om til lejligheder

Nysumvej 5 er Rold kirke
 
Nysumvej 6 var gården hvor Poul Sørensen og hustru Helga boede de havde børnene Eigil, Mitte, Kjeld,
Gården blev senere solgt til barnebarnet Hanne og hendes mand Leif, de solgte videre til?
 
Betteroldvej:

Gården hvor Ketty og Jens Gudum boede, de havde datteren Inge Mette.
Senere boede Karl en enlig mand der.

Den gamle brugs ligger i svinget, senere købte Betty og Niels Bøgh huset og drev taxa forretning der, de havde børnene Søren, Birthe, Anni og Inger.

Gunvor og Søren Bøgh byggede huset de havde sønnen Niels Søren, senere blev Gunvor og Søren skilt.

Kristian Damborg og hans hustru Dora, Kristian var klog mand og kurerede dyr og mennesker.
Senere overtog sønen Kristian Danborg  og hans hustru Edith huset de havde børnene Knud, Finn og Kirsten.
Michael Skriver købte senere huset.

Alfred Larsen byggede huset da han solgte gården i Thoruphede, senere købte Anette og Per Skriver huset, de havde børnene Michael og Thomas.

Huset blev bygget af Ejner Pedersen som tilbragte sit otium der.  
Senere købte Anita og Brian Sørensen huset.

Huset blev bygget af Vibeke og Poul Skodborg de havde børnene Lene, Anja og Sune.
De solgte huset til Eva og Axel.

Jens Kjærs hus hvor han boede med sin hustru Nielsine Søgård, de fik sønnen Marius.
Blev senere solgt til Inga og Christian Jensen 
Senere solgte de til Thomas Skriver og hans hustru

Catrine og sønnen Otto Jacobsen senere købte Inger og Leif Larsen huset, de havde børnene Toni,  ? og Jessica.
Derefter var det kollektiv en periode. Senest er det Stinne og Jan Hansen.

Martha og Halfdan Thomasen  de havde børnene Ulla og Uffe, de lejede den ene ende af huset ud til Jens Peter. Senere købte Uffe huset. Lejligheden har været beboet af flere forskellige lejere i årenes løb.

Markus havde huset, det var efter forlydende ham der stjal kirkesølvet for mange mange år tilbage.
Inga og Ingemann Sørensen havde huset i mange år, de havde børnene Jan og Lone.

Ragnhild og Osvald Jensen byggede huset og boede der i mange år, de arbejdede i skoven, havde datteren Bitten.
Senere købte Bjarne Vestby Jensen huset og lejer det ud.

Jens Vestby Jensen og hustruen Maren havde børnene Emma, Gunnar, Marie og Kristian.
Gunnar og hans hustru Signe overtog gården efter forældrene, de havde børnene Jens Erik, Birgit, Bjarne og Helle. 
Bjarne har overtaget gården efter forældrene.

Mælkekusken Karl Henriksen og hustru, de havde børnene Karen, Herdis og Åse, senere købte Bank Jens gården
og senere igen købte Central Hans og hans hustru gården.

Johanne og Sigurd Nielsen de arbejdede begge i skoven, de havde børnene Ebba og Hans Kurt, de solgte deres lille idyl til en Vestby og flyttede selv til Rold by på Lærkevej. 

Hyldevej:
Hyldevej 1 var Tækkemandens hus.
I dag ejer Claus og Lene huset.

Hyldevej 3, Vera og P. Per Pedersen Klunser, de havde datteren Lilly, da Per og Vera døde overtog Lilly og hendes mand Emil hjemmet og bosatte sig efter en kraftig renovering der, de har børnene Henrik, Birgit, Christine og Pia. Efter Lilly døde blev Emil boende i huset, er blevet gift med en sød pige fra Rusland.

Hyldevej 2 Christine Bendtsens hus, hun havde børnene Svend, Henry, Niels, Edith.
Hustet blev solgt til Eva og Eiger Sørensen. Eva har drevet frisør salon på stedet siden 1969.

Hyldevej 4, Lise og Murer Martin Damborg Jensen boede her med børnene Peter, Ole, Søren, Ellen og Lene.

Hyldevej 6, var Per Bøes gård som han drev til han overdragede til sønnen Gunnar Bøes.  

Hærvej:

Hærvej 7 beboedes af Anna og Vejmanden Nielsen, de havde børnene Eivind, Arne, Herluf, Edith, 
Senere købte Marianne Rask Jensen og Kim huset og boede der nogle år før de solgte videre til Serup.

Hærvej 13,  her husker jeg Ida og Richart Jensen boede med børnene Peer og Ove. Senere købte Anders Dam og hans hustru Mona gården, de havde datteren Carina. Senere købte Ejner gården

Hærvej 15, her boede først Maren og Anders Sørensen med alle deres børn, Peder, Chresten, Marinus, Søren, Kristian, Dorthea, Anna og Lise. Derefter købte Kristian og Theodora Sørensen stedet, de havde datteren Inga.
Derefter købte Anja og Dan Sørensen gården.
De solgte gården til Heidi og Bjarne Vestby Jensen de havde børnene Mikkel, Jeppe  og Emma

Skolevej:

Skolevej nr 1  beboedes af  Julie og Karl Otto Jensen de havde børnene Jonna, Svend Erik, Ove

Skolevej 3, ?

Skolevej 5, lærebolig hvor lærer Boye og frue boede med deres 3 børn Dorte og 2 drenge.
Senere boede forskellige familier i huset. Nu  tilhører huset kirken som graverhus.

Skolevej 7, Her boede Oda og Anders Andersen som havde børnene Villy, Vagn og Inger.

Skolevej 9 byggede Tove og Børge Sørensen som havde børnene Steen og Eva.

Skolevej 2 ejedes af Jens Kragelund
Senere boede Jens Erik og Ingelise i huset, de havde børnene Thomas og Louise.

Spættevej:

Spættevej 1, byggedes af Anne og Arne Nielsen som havde børnene Steen og Susanne.

Spættevej 3, byggedes af Hanne og Vagn Andersen som havde børnene, John, Allan og Janne.

Spættevej 5, byggedes af Marna og Hans Justesen de havde børnene Torben, Preben og Rene

Spættevej 7 byggedes af Lillian og Jørgen Schou Rasmussen de havde børnene Tina og Lars.

Spættevej 9 byggedes af Mary Kålund og hendes mand, senere købte Susanne og Gunnar Nielsen huset, de har børnene Michael og 

Spættevej 11 byggede Solveig og Hans Kristensen de havde børnene Johnny og Lotte.

Spættevej 13 byggede Elin og Erik Winter, de havde børnene Brian og Connie.

Spættevej 15 byggede Annegrethe og Bjarne Kjær Jensen, de havde drengen Hans Henrik.
Senere købte Grethe Pedersen og Gunnar Bonderup huset, de havde børnene Allan og Maria.

Spættevej 2, byggedes af Emma og Ejner Olsen.
Senere købte Inga huset.

Spættevej 4 byggedes af Stinne og Svend Andersen de havde børnene Lisbeth og Kurt
Senere købte Ove Molin og Kirsten huset, de har sønnen Thomas.

Spættevej 6 byggedes af Hanne og Svend Jensen de havde børnene Inge og Dorte 

Spættevej 8 byggedes af Lissy og Jacob Mortensen de havde børnene Rune og

Spættevej 10 byggede Lisbeth og Svend Pedersen de havde børnene Kristian og Anders.
Senere flyttede Lisbeth og Poul Erik Knudsen ind i huset, de havde børnene Jesper, og Carina

Spættevej 12 byggede Vita og Villy Nielsen, de havde børnene Jeanette,  Susanne og Torben

Spættevej 14 byggedes af Gitta og Jørgen Christiansen som straks solgte til Karin og Frank Beck som har børnene Birgitte og

Lærkevej:

Lærkevej 4 byggedes af Eva og Ove Pedersen, de havde børnene Michael og Karina

Lærkevej 6 Byggedes af Selma Jensen

Lærkevej 8 byggedes af Conny og Hans Leth, de havde børnene Caroline og Alberte 

Lærkevej 10 og 12 er rækkehuse som ejedes af Arden boligforening

Lærkevej 14 byggedes af Louise Støy

Lærkevej 16 byggedes af Kirsten og Hans Kjær, de havde børnene Kristian og Anna.

Lærkevej 5 byggedes af

Lærkevej 7 byggedes af Britta og Ove Sørensen de havde børnene ?

Lærkevej 9 byggedes af Kirsten og Karl Ejner Kristensen de havde børnene Jane, Joan og Julie.

Lærkevej 11 byggedes af Inger Lis og Torgen Olsen, de havde børnene Dian, Nadia og

Bylaugets samlingsplads fra gammel tid

Trehjørnet i Rold, som har været mange børns legeplads igennem årene har en fortid.

I meget gamle dage var der et byråd som blev stiftet i Rold, Bylauget, det var de ældste og dem der havde betydning for området der fik plads der, såsom herremændene og greven, de havde hver sin sten på trehjørnet, hvor deres bymøder foregik, her blev mange beslutninger taget. Mange af stenene har indgraveret navne.

Rold kirke
Rold Kirke er fra 11-1200 tallet og  ejedes af  kong Erik, der regerede på den tid.
Kong Erik boede i præsteboligerne når han rejste rundt i landet.

Kirken er senromansk eller tidlig Gotisk.
Kirken er restaureret flere gange i årenes løb, i 1892-93 blev den restaureret så kraftigt at det er umuligt at sige nøjagtigt hvor gammel den er, da intet er bevaret fra gammel tid.

Der er 2 klokker i tårnet hvoraf den ene er fra 1400 tallet.


Præster i Rold kirke: 

Anders Pedersøn             
fra 1530
Clemen Nielsen                    
1568 ca
Jacob Andersen Brasen      
1584 til 1616
Christen Jensen                   
1616 til 1653
Laurits Nielsen                  
1653 til 1657
Matz Johansen                      
1657 til 1668
Mikkel Lauritzen                   
1668 til1687 
Niels Christen Blickfelt Provst
1687 til 1700
Antonius Hansen Muus
1700 til 1711
Peder Michelsen Karmark
1711 til  1716 (Ligger begravet i kirken)
Frants Frederiksen Monrad
1716 til 1721
Peder Thomasen Karmark
1721 til 1750
( Ligger begravet under stenen på kirkegården)
Søren Pedersen Karmark
1750 til 1770
Ole Hansen Sadolin
1771 til 1786
Christopher Ferslev 
1786 til 1803
Christian Jes Almstrup 
1803 til 1817
Andreas Kjærulf Hasselager
1817 til 1826
Peder Andrreas HeibergJurgensen
1827 til 1837
Frederik Munter 
1837 til 1840 
Hans Christian Eberling
1841 til 1849
Rasmus Fuxen Worm
1849 til 1869
Christia Heilmann Rosen
1869 til 1881
Knud Tobias Vest
1881 til 1889
Peter Christian Frederik Pitræus
1890 til 1922
Karl Hertz
1922 til 1927
Carl Jacob Valdemar Rørbæk 
1927 til 1934 
Poul Wernberg Kristiansen 
1934 til 1971          
Niels Tvilling
1971 til 1975
Gunnar Stenhøj Pedersen
1975 til 1984
 Hans Sedorff Uldall Juhl
1984 til 2013


 

 
Rold Kirke 1965

🤩Rold kirke set indefra.

Altertavlen er fra 1600-1625 med maleri fra 1703.

Døbefonden er af Romansk granit, med særpræg fra Romansk tid. 

 

Rold skole og kirke anno 1910 ca

Rold Skole bestod af en pog skole, hvor de 3 mindste klasser gik.
I 50erne var det Anna Jensen der var lærerinde der, indtil 1959 gik man i skole hver anden dag.
Men så kom der nye tider og der var skolegang hver dag.
I den store skole gik man 4-5 klasse sammen i et lokale og 6-7 klasse i et andet lokale.

I 1963 blev der bygget en ny centralskole i Vebbestrup og skolerne i Rold blev lukket.

Så var det slut med at cykle hjem og spise i middagsfrikvarteret.

Rold skole og læreboligen ?

 Rold skole i meget gamle dage, inden der blev bygget omkring.
Enten er det lærerens bolig og landbrug der ligger ved siden af, eller også er det præsteboligen med landbrug til.

Rold gl Krohus Beliggende i Thoruphede ?

Matrikel nr 6 a

Sagnet fortæller at Peder Glenstrup tjente kongen, Peder havde været en tro tjener og kongen ville belønne Peder, hvorpå han forærede ham kroen i Thoruphede med tilhørene jord.


1860
Kromand 
Peder Johansen Glenstrup   60 år
datter    
Octavia Cirstine Glenstrup   12 år
søn        
Johan Christian Glenstrup    10 år
 søn          
Peder Frederik Glenstrup     6 år

Tjenestefolk
Ana B. Hansen                     29 år
Niels Christian Christensen  27 år
Christian Pedersen              22 år
Ane Maria   ?                      25 år
Ane Christensdatter            21 år

1870

Kroejer 
Peder Johansen Glenstrup  69 år
søn       
Johan  Christian Glenstrup 20 år
datter
 Marie Frederikke Glenstrup 18 år
søn      
Peder Frederik Glenstrup   15 år 

Tyende
Caroline Charlotte Emilie  ?   42 år
    

Rold gl Kro i helt gammel dage

Matrikel nr 7a:

Rold Gl. Kro med stråtag  (ca. år 1787 - 2000 )

1787:
Kromand
Jens  Christenson            49 år
Hustru    
 Anne Marie Jensdatter 43 år
søn          
Hans FrederikSteffenson  9 år
datter     
Marie Steffensdatter       8 år
søn          
Steffen Jenson                  3 år

1801:
Kromand
Jens Peter Biergård             25 år
hustru      
Anne Marie Henriksdatter   37 år
datter     
Else Kathrine Biergaard        2 år

1834:
Kromand
Niels Sørig                             32 år
hustru     
Maren Kirstine  ?                  44 år 
datter    
Frederikke Sørig                  10 år
datter    
Inge Kirstine Sørig                  5 år
søn          
Peder? Sørig                            3 år
søn         
Frederik Sørig                         1 år

1840:
Kromand 
Jacob Sørrig                           37 år
hustru      
Maren Kirstine  ?                   49 år
datter     
Marie  Sørrig (1.ægteskab) 25 år
søn          
Peder Sørrig                          10 år
søn           
Frederik Sørrig                        7 år
datter    
Frederikke Sørrig                  16 år

1845:
Kromand
Jacob Sørensen                      38 år
hustru     
Josefine Petrea Cortsen        28 år
datter   
Ellen Cortsen Sørensen            3 år
søn         
Johan Caspar Sørensen           1 år
  
1850:
Kromand
Kristian Jørgensøn Glenstrup 50 år
hustru    
Zidsel Marie Borup                  35 år
datter    
Andrea Zidsel Kristensdatter   2 år

1855:
Kromand 
Kristian Jørgensøn Glenstrup  55 år
hustru      
Zidsel Marie Borup                   40 år
datter 
Andrea Zidsel  Kirstine Glenstrup 7 år
søn       
Johan Christian Glenstrup        5 år
søn        
Peder Frederik Glenstrup        1 år

1860:
Kromand 
Kristian Jørgensøn Glenstrup 60 år
hustru     
Zidsel Marie Borup                  45 år
datter
Andrea Zidsel Kirstine Glenstrup12 år
søn      
Johan Christian Glenstrup      10 år
søn       
Peder Frederik Glenstrup         6 år 1870:
Kromand
Laurits Møller 42 år gammel (i 1869)
Krokone
Emma Theresa Sørine  Skårup  36 år
søn         
Niels Olaf Møller                        13 år
søn          
Per Viggo Møller                        12 år
søn         
Søren Conrad Wilhelm Møller     9 år
søn         
Emil Frederik Ludvig Møller       4 år
søn          
Einar Møller                                  3 år

 
1880:
Kroforpagter Peder Rasmussen og hustru Hansine Eline Schou (44 år)  : 
 Hans Christian Pedersen født d. 18.02.1880 - døbt d. 16.05.1880 død som 2 årrig d. 04.03.1882 begravet d. 11.03.1882 
Rebekka Marie Pedersen 15.01.1873- døbt d. 10.04.1873
Petrea Sofie Julie Pedersen født d. 16.10.1874 - døbt d. 06.03.1975

Fra ca 1880 - 1889
Kroejer     
Thomas Thomsen            42 år
hustru         
Nielsine Poulsen              31 år
datter        
Pouline Marie Poulsen    10 år      

1889-1890
krobestyrer F. Vilsom og
hustru Mette Kirstine Sørensen
( død som 21 årrig)
død d. 24.03.1889  -
beg. d. 30.03.1889


Ca 1890 til 1892
Kromand 
Niels Kristian Nielsen                    32 år
hustru
 Ane Marie Sørensen                      33 år
søn    
Niels Kristian Nielsen Lynnerup 1890
Niels Harry Nielsen                     1898
 
1892 til 1898
Kromand 
Lars Kristensen Hansen  18
hustru
Marie Kirstine Sørensen 1859
søn
Kristen Hansen               1892

1898 til 1899
Kroforpagter
Kristian Nielsen              18
hustru 
Ane Marie Sørensen        1874
søn
Niels Harry Nielsen        1898  
søn
Brix Harry Nielsen         1899
1901
Mieherne ejede Rold Gl. Kro fra 1899 til ca 1917
Kromand Christian Miehe             
hustru     
Anneline  Miehe    født 1881
søn          
Vigtor Miehe        født 1909

1921:
Kromand  
Søren Knudsen       29.07.1868
hustru       
Marie Knudsen      20.11.1870


1925:
 
Kromand  
Christian Pedersen    21.03.1869
hustru       
Kirstine  Pedersen     09.06.1873
søn            
Ejnar  Pedersen        16.02.1901
-                
Åge  ´Pedersen         01.09.1903
-                
Knud Pedersen        19.12.1911


1930:
Kromand  
Jens Christian Jensen  født  1898
hustru     
Elisabeth Laursen                1904
søn          
Knud Christian Jensen         1930
hustru

Rold Gammel Kro anno 1905 ca

ROLD GL. KRO som den så ud i 1905, da var den i Miehernes eje.
Der var blevet bygget separat kostald og lade og der var bygget vognhus ud til gaden

Sporet ved Rold

Natursti ved Rold Skov, 16 km nord for Hobro.
Sti på 1 km

VELKOMMEN TIL SPORET VED ROLD

Sporet fører dig op til udsigten fra Himmerlands højeste punkt. På toppen af den storegravhøj er du 116 meter over havet. Det er en kort tur på knap 1 km. Her fra kan du tage turen tilbage eller fortsætte til Hulemosevej og lave en rundtur til Rold Bavnehøj. Du kan også fortsætte til Rold Skov og gå ad Kærlighedsstien til Stabelpladsen ved  Arden.

ET GAMMELT VEJKRYDS
Fra ældgammel tid ligger Rold strategisk ved sydgrænsen af Rold Skov. Her flettede den østlige gren af Hærvejen fra Viborg sammen med vejen fra Hobro og krydsede en vejforbindelse fra øst til vest. Vejen gennem skoven mod Aalborg har haft flere forløb. Det ældste, Roldvej, går til Rebild og Gl. Skørping. 
Rold har været en egentlig by i hvert fald siden 1200-tallet, hvor kirken blev opført, og kongen indsatte en herredsfoged med en gård i byen.

KROEN OG CIRKUS MIEHE
Rold Gl. Kro kan spores tilbage til middelalderen, hvor den blev kongelig privilegeret kro. Her gjorde datidens rejsende holdt og samlede kræfter og mod til turen gennem skoven. Eller de hvilede ud efter en farefuld færd gennem en skov, der helt op i 1800-tallet husede landevejsrøvere. Oprindelig lå kroen på Hærvej i Rold, inden den gamle oldtidsvej blev erstattet af den nuværende Hobrovej.
I 1894 blev kroen købt af grundlæggeren af Cirkus Miehe, Heinrich Miehe. Hans barnebarn, Thyra, drev kroen, og Cirkus Miehe brugte i mange år Rold som vinterkvarter.  De mange artister gav landsbyen et eksotisk og internationalt præg, og i skoven kunne man være heldig at møde elefanter. 
I rundkørslen kan du se kunstneren Bent Dentlaus træskulpturer af de fire mest berømte røvere: Bettefanden, Lorentz Meyer, Laang Ajs og Petronillen.

CIRKUSHUSET OG CIRKUSMUSEET
I 1914 opførte Heinrich Miehe et ridehus med manege, der kunne bruges til træning om vinteren. Oprindelig lå huset på den modsatte side af Hobrovej, men i 1982 blev huset genopført på sin nuværende plads efter en omfattende restaurering. Det er Danmarks eneste bevarede cirkusbygning i træ.
På Cirkusmuseet kan alle prøve kræfter med artisteri. Store og små cirkusinteresserede kan lave deres egen jonglørbold og benytte den i Cirkus Miehes gamle ridehus. Der er også artistredskaber til fri afbenyttelse for dem, der har lyst.

LANDSKABET
Rold Skov ligger i stærkt kuperet terræn med mange slugter og bakker. Sydøst for skoven flader landskabet noget ud, og jorden bliver mere frugtbar og bedre egnet til dyrkning. Her har mennesker bosat sig siden oldtiden. Det vidner de mange gravhøje om. Flest ligger der langs vejen mellem Nysum og Rold. Det er måske nærheden til Lindenborg Å og det friske vand, der er forklaringen.
Nord for Rold kendes i alt 12 gravhøje, men i dag er kun et par stykker synlige i terrænet. Sydøst for Rold ligger også en stor gruppe gravhøje blandt andet den kendte Rold Bavnehøj, som man kan gå ud til fra vejen. Fra højen er der en flot udsigt.

SKOVEN OG KRONVILDTET
Rold Skov er Danmarks største, oprindelige skov. Området har været trædækket siden Istidens slutning. Det meste af skoven ejes af de store godser Lindenborg, Nørlund og Willestrup, hvis ejere beskyttede skoven mod hugst og sørgede for, at vildtet blev beskyttet mod krybskytter. Skoven huser derfor Danmarks eneste fritlevende bestand af kronvildt af den oprindelige stamme.
I dag er der omkring 1000 stykker kronvildt i Rold Skov, og især om vinteren søger de føde på markerne omkring gravhøjene nordøst for Rold. Dyrene er sky, så man skal forholde sig stille, hvis man vil ny

Cirkus Miehes gamle Ridehus

Cirkusbygningen eller Ridehuset, lå oprindeligt i krohaven, på den anden side af hovedvejen. Her var der udskænkning om sommeren, og først på året kunne folk komme i cirkus og se forestillingen, som var øvet og planlagt i vinterens løb, inden Mieherne drog på turne, rundt i landet, om foråret.
Når turneen var slut og Mieherne kom tilbage, var der atter opvisning i Ridehuset for byens borgere.

Senere blev der bygget en brugs på grunden.

Cirkusbygningen lå stadig på sin plads og blev brugt til opbevaring i amt og kommune, til masknier og materiel til vejbyggeri.

Cirkusbygningen forfaldt mere og mere i årenes løb, men en dag blev det besluttet at den var bevaringsværdig, og der blev skaffet en grund ved siden af kroen, hvor Cirkusbygningen nu er opført som Cirkusmuseum.

Der er forskellige aktiviteter sommeren igenem, f.eks. Cirkusforestillinger, børnecirkus, udstillinger af forskellig art, Høstfest og  julemarked, der ud over er der mange besøgende i løbet af sommeren.

Det gamle Ridehus er kommet til ære og værdighed igen.

Er det centralen?

Jeg har forstørret et billede op og lavet et billede af hvert hus på billedet, der er ikke ret mange huse i Rold på det tidspunkt, kirken, skolen præstegård, lærebolig, og 3-4 små huse på denne side.

Dette hus ligger omtrent hvor Centralen ligger (hobrovej 17) i dag.
Overfor huset som ligger lige op ad vejen (Hobrovej i dag), er der en stor sø som ligger helt op hvor stadion ligger, og søen lå helt ned til Haverslev vejen.
På den anden side af søen ca hvor Skolevej slutter i dag lå der er et meget lille hvidt hus med stråtag.
På den anden side af skolen ca hvor præstegården ligger i dag lå der et lille hus hvidt med stråtag.

Rold by

Smed Las Hansen drev smedien i Rold.

Smedien er bygget om mange gange og har forandret sig meget i årenes løb.

Mejeriet anno 1905 ca

Rold Andels Mejeri som det så ud i ca 1905.

Senere blev der bygget til og lavet længere ramper til af og pålæsning.

Et hus midt i Rold by, Måske købmandsgården? næsten ved krydset

Dette hus, eller gård, eller købmandsbutikken, ligger næsten ved krydset i Rold By. Hvilket hus er det, hvem har boet der?
Søen ligger overfor på den anden side af vejen.
Det lille hvide hus der skimtes i baggrunden ligger på den anden side af søen, hvem har mon boet der?

Disse huse ligge hvor præstegården ligger i dag

Disse to små huse ligger ca. hvor vores præstegård ligger i dag.
 Der er skov omkring husene.
Er det præstebolig eller lærebolig?

'Dette lille hus lå på Haverslevvej

Dette lille hus lå eller ligger ud mod vejen til Haverslev.

Måske er det det der i dag ligger ved siden at præsteboligen op ad Haverslevvej

Købmandsgården anno 1905 ca

Matrikel nr. 8b.
Købmandsgården lå hvor den nye blev bygget senere, der var som den senere bygning beboelse langs Hobrovej, forretning midt i og lager i bygningen langs Østerled.

I ca 1936 blev købmandsgården jævnet med jorden og en ny og meget større blev opført i røde mursten.


1901
Købmand  Jens Che Christensen         født 1843
huatru     Ane Christensen                    1849

1906
enkemand Jens Chr. Nielsen          født  1831
enke     Ane Kristensen                     1849
datter  Antoniette Kristensen               1896

1925
Købmand      Niels Schougård  Andersen   født   1881
hustru Johanna Margrethe Schougaard Andersen 1896
søn            Åge Schougaard Andersen           1919
datter        Kirsten Schougaard Andersen        1923

Skrædder Evan Andersens hus

Efter et brev som Maximillan har skrevet, før omtalt i forbindelse med Gundershus, skulle hans tante Stine (Ane Kristine Pedersen født d. 05.04.1831) som var enke efter Søren Sørensen, først boede de i Rold senere i  Tveden, have boet i huset ved siden af købmandsgården, skrås over for Kroen.
Maximillian havde i julen 1913 fået orlov og var på besøg hos sine forældre i Randers. Han tog med dem på besøg i Nysum, hos familien Bøgh og gjorde på tilbagevejen holdt for at aflægge sin gamle præst Pastor Petræus i Rold en visit, her fik Maximillian at vide at hans tante Stine, som han også havde påtænkt et besøg, var meget syg, Maximillian hastede hen til gamle tante Stine, som boede i det paptækkede hus midt i byen, ved siden af købmandsgården, skrås over for kroen, da Maximillian kom ind  lå hans tante Stine død på sengen, han blev ved huset til tantens datter kom tilbage, hun have været ude og berette om dødsfaldet. 
Dette var skrædderens hus, hvor skrædder Martin Evan Nielsen Andersen havde sit virke gennem mange år.
Evan startede sin kariere på gården ved siden af, som han drev samtidig med han syede for folk,  Evan ejede al jorden op ad Arden Bakken som i dag er bebygget,han var en meget dygtig og flittig syerske.
Evan blev gift med  Ottoline Valdemarsine Theodore Thruelsen (34 år) fra Svenskehuset oppe ved højene, hun var også en dygtig syerske, som endog syede for både den svenske og den danske kongefamilie.
I 1903 byggede Evan huset ud til vejen, et rødstenshus, hvor han senere sad i sin systue ud mod gaden, på bordet i skrædderstilling, og syede de fineste reparationer og arbejder.

Ottoline og Evan fik sønnen Niels Arild Andersen født d. 02.03.1909 døbt i Rold kirke d. 29.08.1909

Ottoline og Evan levede et temperamentsfuldt ægteskab, det siges de sloges som hund og kat.
i årenes løb solgte Evan byggegrunde fra sin ejendom, landbruget blev solgt og Evan helligede sig skrædderfaget.

Jagtslottet fra en anden vinkel
Jagt slottet set fra søen som lå ved slottet, der var svalegang hele vejen rundt om slottet, masser af flotte udskæringer i træsøjlerne
Foderpladsen til dyrene i skoven

Foderpladsen til Kronvildtet i skove lå/ligger ved Jagtslottet og Skyttens bolig... Der blev altid slået græs som blev til hø, det blev brugt i foder krybberne om vinteren, når dyrene ikke kunne finde føde i sne og frost vejr

Bette Roldvej- Hærvej - Hyldevejlen

Rundkørslen i Rold en vinterdag i 2010

Jagtslottet

Jagtslottet 58b:

😠Jagtslottet
som hører under Lindenborg slot,  i sin tid i Roldi Vestskovendet var flot og hyggeligt. Slottet blev bygget 1870 som fødselsdagsgave til Grevinden. På slottet boede Greve Heinrich Carl von Schimmelmann, han og grevinden fejrede jul på slottet, de gik altid til julegudstjeneste i Rold kirke den 24. dec, her fik Greven næsten altid en lur og under præstens prædiken snorkede han højlydt... Folk i Rold ventde på Grevens snorken, de syntes det var hyggeligt...
Slotet har existeret i mange år.
Min bedstefar havde jobbet derinde i sine unge dage, med at fyre op når Greven kom og holdt jagter eller jul slottet.
Bedstefar fortalte om 2 bjørne som blev holdt fangen slottet, de skulle fodres og deres bure rengøres.
Hvilke bjørne der var tale om aner jeg ikke, men de kan næppe have været særligt store

Skytteboligen i Bette Rold
Betteroldvej nr, Bygget år, matrikel nr, beboet areal


Skytte Axel Nielsen
hustru  Eva Nielsen
søn     Flemming Nielsen
Johanne og Sigurd Jensens gård
Bette Rold, matrikel nr, Bygget 1827  -  82 kwm

Skovarbejder Sigurd Jensen
hustru
Planteskolearbejder Johanne Jensen
datter  Ebba Jensen
søn Hans Kurt Jensen
Bank Jenses gård
Bette Rold, matrikel nr, Bygget 1941 - tilbygning 1976 -  beboelse 126 kwm

I 1950erne boede:

Mælkekusk og landmand

Gårdejer Karl Henriksen
hustru      ?     Henrksen
datter   Karen Henriksen
datter   Herdis Henriksen
datter   Åse Henriksen
Grøbækhus

Bette Roldvej nr.  Grøbækhus matr.nr.50 :
Ombygget  1907  - beboet areal 72 kwm

1901 -1925
Gårdejer    
Jens Peder Jensen    født 1873
hustru         
Maren Jensen                    1877
søn             
Christian Peter Jensen      1903
datter        
Karen Emma Jensen          1906
søn              
Axel Sjælland Jensen         1908
datter       
Dagny Kirstine Jensen        1911  
datter        
Asta Elisabeth Jensen         1913
datter       
Marie Jensen                        1917
søn            
Gunnar Vestby Jensen         1920 

Jens Vestby Jensen ejede denne kampstensgård længst ude i Bette Rold (I dag Bette Roldvej nr. 22)
Senere overtog Sønnen Gunnar Vestby Jensen gården


Gårdejer Gunnar Vestby Jensen født 26.09.1920

hustru    Signe Pedersen                     16.11.1922

viet i Rold kirke den 24.10.1943


søn Jens Erik Jensen                       1944

datter Birgit Vestby Jensen                        1951

søn      Bjarne Vestby Jensen          1954

datter  Helle Vestby Jensen            1964  


Gården ejes efter Gunnar Vestby Jensens død  af Bjarne Vestby Jensen         


Osvsald og Ragnhilds hus

Bette Rold  matrikel nr, Bygget 1944   beboet areal 90 kwm


1944
Skovarbejder      Osvald Jensen
Planteskolearbejder Ragnhild Jensen
datter                 Bitten Jensen


Osvald Jensen solgte huset og flyttede til Vebbestrup,

Bjarne Vestby Jensen købte huset og lejede det ud. 

Inga og Ingemann Sørensens hus

Bette Rold, matrikel nr, Bygget 1800 - beboet areal  111 kwm

Skovarbejder  Ingemann Sørensen
hustru   Inga Sørensen
søn       Jan Sørensen
datter  Lone Sørensen
 

Martha og Halfdan Thomasens hus
Bette Rold, matrikel nr, Bygget 1885  -  beboet areal 187 kwm

Skovarbejder Halfdan Thomasen
hustru         Martha Nielsen
datter         Ulla Thomasen
søn             Uffe Thomasen
Snedker Jacobsens hus - Skrekkenborg

Bette Rold
Matrikel nr 45 - Bygget sidst i 1700 - 70 kwm -
Der har gennem årene været pottemagerværksted, snedkerværksted, hundekennel.
Genopbygget efter brand 2008 - beboet areal 205 kwm

1787

1801
Gårdmand  Christen Hanson    35 år
hustru    Karen Pedersdatter 48 år
datter Ane Marie Andersdatter 12 år
søn    Anders Christensson       7 år

2. familie

Gårdmandskone  Kirsten Sørensdatter  56 år
søn               Søren Christenson      26 år
søn               Niels Christenson       12 år

1845
Gårdejer Anders Christensen       53 år
hustru    Mette Pedersdatter      34 år
søn       Christen Anderson         12 år
datter    Karen Andersdatter       7 år
søn        Peder Anderson            6 år
Aftægt:  Christen Hansen          80 år

1855
Gårdejer  Christian Jacobsen      33 år
            Ann Jacobsdatter       39 år
søn        Johan Anderson          16 år
datter    Mette Andersdatter      4 år
Aftægt:  Christian Hanson         90 år
Karl: Anton Jacobsen               29 år

1860
1870
1880
1890

1901
Daglejer og Skovhugger Chr Jacobsen              
født 1833 i Gravlev
død i Bette Rold 1919 

 hustru Christine Christensen        
født 1845 Gjelstrup, Vokslev sogn
død  1928 i Bette Rold
Børn;

søn Jacob Chr. Jacobsen
Født  og død 1871

søn Jacob Chr. Jacobsen
født 1873 på Mylenberg Mark
senere snedker i Bette Rold

søn Kristen Jacobsen
født 1879 på Mylenberg Mark
senere skomager i Ravnkilde og Odense
død 1918

1899
Snedker
Jacob Chr. Jacobsen      
født 1873 på Mylenberg Mark
død 1956 i Bette Rold

hustru
Ane Jensine Christensen  
født 1875 i Hverrestrup ved Simmested
død   1957 i Bette Rold

søn    
Jens Christen Jacobsen   
Født 1899 i Hverrestrup

datter 
Kristine Jacobsen  
født 1900 i Bette Rold

datter
Katrine Jacobsen  
født 1902 i Bette Rold

søn
Kristen Jacobsen  1905

datter
Olga Jacobsen    1907

søn
Ejner Jacobsen   1909

datter
Elna Jacobsen    1913

søn
Otto Jacobsen   1905                      

                                    
aftægt  
Kirstine Jacobsen     
født 1845


!9?

Chuffør Leif Larsen

Hustru  Inger Larsen

Søn Torben Larsen   født 1955

søn Toni Larsen

Datter Jessie Larsen 


200?

Bedemand Jan Hansen

hustru     Stinne HansenKran Kjærs hus

Bette Rold, matrikel nr, Bygget 1935 - beboet areal 114 kwm

1935.
Vejmand   
Kristian  Kjær Jensen  født  1889
hustru      
Johanne Kjær (Søgård)       1886
søn          
Laurits Kjær Jensen          1907
søn         
Marius Kjær Jensen          1909

 

Vibeke og Poul Skodborgs hus

Bette Rold, matrikel nr, Bygget 1974  -  beboet areal  167 kwm


1974
Husmand Poul Skodborg
Hustru     Vibeke Hyldgård Skodborg
datter      Lene Hyldgård Skodborg
datter      Anja Hyldgård Skodborg
søn           Sune Hyldgård Skodborg

199?

Skytte  Axel Nielsen
Hustru  Eva Nielsen
søn      Flemming Nielsen

Bygget af Ejner Pedersen til hans otium

Bette Rold, matrikel nr, Bygget 1964   -  beboet areal 107 kwm


1964
Pensionnist  Ejner Pedersen


1994

Buschuffør  Brian Sørensen
hustru       Annita Sørensen

Bygget af Valdemar Larsen

Bette Rold
Bygget  1964   -   beboet areal  109 kwm


1964
Pensionist    Valdemar Larsen
hustru         Frida Larsen


1972?

Specialarbejder  Per Skriver
hustru                Anette Skriver
søn                    Michael Skriver
søn                    Thomas Skriver

Damborgs hus i Bette Rold
Peder Damborg som boede i Bette Rold var "klog mand" og kunne en masse gode husråd til både mennesker og dyr, hans speciale var benbrud var der sygdom blev han ofte tilkaldt. Sønnen Jens havde arvet faderens evner som "Klog mand"

Bette Rold    Matr. nr 43
Bygget 1884  -  118 kwm

1884
Træskomand og klog mand Peder Damborg  42 år
hustru      Maren Pedersdatter              40 år
datter    Else Marie Pedersem Damborg    15 år
søn       Hans Pedersen Damborg            10 år
datter   Mette Pedersen Damborg            5 år
søn      Jacob Pedersen Damborg             3 år
datter  Karen Pedersen Damborg             1 år
søn      Udøbt drengebarn                    0 år

Aftægt  Marie Jensdatter Damborg        67 år

1890
Murer og klog mand Jens Damborg
hustru  Ane Marie

1916 - 1921 - 1925 - 1930 - 1940
Murer     
Niels Peter Chr. Damborg   født  1879
hustru    
Dora Marie Damborg               1885
søn        
Jens Åge Damborg                 1903
søn        
Regnar Damborg                   1905
datter    
Helga Damborg                     1906
datter    
Dagny Damborg                    1908
datter    
Karls Marie Damborg              1909
datter
Gudrun Kirstine Damborg          1911
datter    
 Merry Katrine Damborg          1914
datter    
Dora Marie Damborg              1916
datter     
Alma Damborg                     1918
søn       
Kristian Damborg                  1920
søn        
Peder Børge Damborg             1923
søn       
Alma Lise Damborg                1925


1945

Murer 
Christian Damborg
Hustru 
Edith Bengtsen
søn     
Knud Damborg
søn     
Finn Damborg
datter  
Kirsten Damborg
Gunhild og Søren Bøghs hus

Bette Rold   Bygget 1964  -  beboet areal 135 kwm


1964
Tømrer/chuffør    Søren Bøgh
hustru          ?
søn              Niels Søren Bøgh
datter         ?

Den første brugs i Rold

Bette Rold   Bygget 1868  -  beboet areal  98 kwm

Brugsen lå her på hjørnet af Hærvej og Betteroldvej i gamle dage. Uddeleren hed Carl Pederson.
 
Senere da brugsen blev flyttet op til den nye hovedvej blev den gamle brugs solgt til Træskomand Søren Bøgh.

Senere igen blev der drevet taxa forretning fra stedet af ejeren Niels Bøgh.


Chuffør Niels Bøgh
Hustru  Betty Grøndahl Christensen
Datter  Anni Bøgh
søn     Søren Bøgh
Datter  Birthe Bøgh
datter  Inger Bøgh 

Ryttersminde, 49a

Rytterhuset, senere Ryttersminde matr.nr.49a:
Ombygget 1897  -  beboet areal  252 kwm
1787

1801
gårdejer  Johanne Jensdatter  30 år
søn        Jens Christensen        6 år
søn        Christen Christensen    5 år
datter    Kirsten Christensdatter 2 år
enke      Maren Jensdatter       70 år

1834
Gårdejer  Christen Christensen  30 år
Hustru     Maren Christensen    24 år
søn         Christen Christensen   3 år
enke       Maria Andersen        58 år

1850  Rytterhuset:
Gårdejer  Christen Christensen  58 år
medejer   Jens Christensen      44 år
           Johan Christensen    39 år

1870
Gårdejer  Peder Christensen     64 år


1872
Gårdejer  Peder Christensen     66 år
Plejedatter Maren Jørgensen    14 år


1880
gårdejer Peder Christensen Rytter 74 år
Plejedatter Maren Jørgensen       22 år
plejed: Katrine Elisabeth Pedersen 13 år

1882
Gårdejer Anders Sørensen   født 1862
hustru   Maren Jørgensen        1858

1941
Gårdejer Kristian Sørensen født  1899
hustru   Theodora Sørensen      1905
datter   Inga Sørensen           1927

1990
Gårdejer Dan Nedergaard Sørensen 1955
hustru   Anja Sørensen fra Ukraine 1973

1998
Gårdejer Bjarne Vestby Jensen     1954
hustru   Heidi Jørgensen
søn      Mikkel Vestby Jensen
søn     Jeppe Vestby Jensen
datter  Emma Vestby Jensen

Holmenshus

Bygget 1897  -  beboet areal 187 kwm

Ida og Richart Jensen havde gården ved siden af mine bedsteforældre på Hærvej, Richart er født i Skellerup 24.05.1911 og Ida er født i StorArden 16.01.1912 Richard købte gården på Hærvej i Rold 1946 af Vagn Madsen, parret Ida og Richart fik to sønner Peer Damborg Jensen født 10.03.1940 og Ove Damborg Jensen født 26.08.1954Gårdejer  Vagn Madsen


1946
Gårdejer  Richard Jensen   født    1911
Hustru      Ida Jensen                    1912
søn           Peer Damborg Jensen    1940 
søn           Ove Damborg Jensen     1954

Slikbutik

Bygget 1852 - ombygget 2006- beboet areal  108 kwm

1930
Vejmand   Ejner Peter Nielsen  født 23.01.1900
hustru     Anna Nielsen              10.01.1896
søn        Karlo Emilie Nielsen      15.09.1927
søn        Herluf Vinther Nielsen          1931
søn        Arne Mikael Nielsen            1937
søn        Eivind Nielse

datter    Edith Nielsen        

Nørregård

Matr.nr 48a
Bygget 1638  -  beboet areal 174 kwm

Gården Nørgård:


Peder Christian Jensen (Per Bøes) og hustru Jensine Kamilla Mouritsen Overtog gården Nørgaard, efter Per Bøes forældre, de overtog gården 1914, Peder var medlem af meninghedsrådet i mange år. Senere solgte de gården til sønnen Gunnar i juli 1956,

Sønnen Laurits Jensen boede i Arden, han var gift med Karen, de havde børnene Poul Erik, Per, Ole, Mogens, Tove, Else.

Slægten har været bosat i Rold og på gården siden 1638.


Gårdforpagter Peder Laursen Nørgaard

Hustru Karen Jensdatter af Rold

søn Jens Christian Pedersen

født d. 18.08.1851

døbt i kirken d. 05.10.1851


Gårdejer Niels Jensen Nørregaard

Hustru Ane Justesen af Rold Bakke

datter Jensine Jensen

født d. 15.12.1869

døbt d. 25.09.1870

datter Kirsten Marie Jensen

født d. 26.07.1871

Hjemmedøbt d. 14.08.1871

døbt i kirken d. 27.08.1871

søn Niels Peder Jensen

født d. 29.09.1879

Hjemmedøbt 24.11.1879

døbt i kirken d. 28.12.1879


'
1916:
Gårdejer  
Peder Christian Jensen     født 1884
hustru     
Jensine Kamilla Jensen             1885
søn           
Gunnar Jensen                        1910
datter       
Jenny Jensen                          1911
søn          
Hans Peter Jensen                    1912
søn          
Søren Jensen                           1914
søn          
Laurits Jensen                          1915

1925                     
Gårdejer  
Peder Chr Jensen                      1884
søn          
 Hans Peter Jensen                    1912
 -            
Søren jensen                             1914
 -            
 Laurits Jensen                           1915
datter     
Johanne Jensen                          1917
  -          
Anne Sørine Jensen                     1919

Bygget af Anne og Arne Nielsen

 matrikel nr - Bygget 1962  -  beboet areal 91 kwm


1962
Murer    Arne Mickal Nielsen
hustru   Anne Pedersen
søn        Steen Nielsen
datter   Susanne Nielsen

1968
Pensionist        Madsen


1980

Vejmand     Erik Bang
Hustru        Helle Markmann Kyneb Bang

2007

Sigfaldsgård


Sigsgården
Bygget 1920  -  beboet areal  130 kwm

Gården blev bygget af "Smutten" Jens Chr Jensen.
Smuttens datter Kristine blev adopteret af præsten Petræus.

Karoline og Knud Jensen købte gården af "Smutten"
 Senere byggede de hus ved siden af gården og solgte gården til Ketty og Jens Gudum
 

1920
Murer   Knud Jensen
hustru   Karoline  Jensen
datter   Inga Jensen
søn        Bent Jensen
søn        Kjeld Jensen


194?
Gårdejer    Jens Gudum
hustru        Ketty Gudum
datter        Ingemette Gudum

 

Sigfaldsgård

Sigfaldsgård som lå på Hærvej 1 til den blev væltet og bygget ny gård 1930

Vera og P. Pers hus
Bygget  1908 - ombygget 1975  -  beboet areal 161 kwm


1908
Husmand     Per Pedersen
hustru         Vera Pedersen
datter         Lilly Pedersen

1974
Specialarbejder  Emil  Pedersen
hustru                 Lilly Pedersen
søn                     Henrik Pedersen
datter                Birgith Pedersen
datter                Kirstine Pedersen
datter                Pia Pedersen


Bakkehuset

Bygget  ?    - beboert areal  152 kwm

Kristian Damborg købte i 1902 gården af sin mors moster Ane Pedersen. Kristian opbyggede ejendommen 1907.

1902
Gårdejer
Kristian Damborg  født 1879
Hustru    
Dora Marie Larsen         1885


Kristian Damborg solgte gården til en svigersøn

Murer    
Martin Damborg Jensen
hustru    
Annelise Damborg
søn        
Peter Damborg Jensen
  -          
Ole Damborg Jensen
datter   
Ellen Damborg Jensen
søn        
Søren Damborg Jensen
datter   
Lenne Damborg Jensen

Tækkemandens hus

Bygget ?  -  ombygget  1968  -  beboet areal 141 kwm

Christine Bengtsens hus

Bygget ? ombygget 1978 - beboet areal 157 kwm

1925 -1969
Husfader  
Chr. Bendtsen        født 1892
hustru     
Kristine Bendtsen(Søgård) 1892
datter    
Anna Bwndtsen             1918
søn         
Henry Bendtsen            1920
søn        
Svend Bendtsen            1922
datter     
Edith Bendtsen             1924
søn        
Niels Bendtsen             1932Christine Bengtsens hus, hvor Christine boede sammen med sine 5 børn Anna, Henry, Svend, Edith og Niels.
Christine og hendes søster Laura gjorde rent på skolen for at tjene til dagen og vejen.

1969
Husmand  
Eiger Sørensen
hustru Damefrisør
Eva Sørensen
søn          
Henrik Markvard Sørensen
datter    
Mariette Markvard Sørensen

Enke Maris hus
Hyldevej  - matrikel nr -  Bygget - bebygget areal -
 
Dette lille hvide hus med grønne vinduer og bliktag var Enke Maries hus, der var jordgulve overalt derinde.

Enke Mari var en sød og kærlig kvinde, hun dyrkede sin urtehave med flid, havde de flotteste store røde jordbær, som folk gerne ville købe lige indtil den dag en spurgte hvordan hun dog fik dem så fine, " A smider natpotten ud over dem hver morgen", forklarede Enke Mari, derefter var det som om folk mistede lysten, til at smage de fine bær.
Hyldevej - Hobrovej (1981)

Rold By vinteren 1981, hvor sneen ligger i høje driver.

Skovfoged Frank Jensens hus i Tveden
Skovfoged Sørensens gård i Tveden
Koldgaarden


Koldgaarden
Bygget 1928  -  beboet areal 144 kwm


Forpagter Johannes Nielsen Wørts  født 10.09.1884

hustru Julie Dorthes Ramsdal                  21.05.1908

viet i Æreslevkloster kirke 21.08.1938


søn Jens Peter Nielsen Wørts    01.03.1944

søn Hans Peter Nielsen Wørts   24.04.1945

Tvedhus - Grevskabet Lindenborg

Tvedhus
Bygget 1928  -  beboet areal  80 kwm

Trydsøhus ?

1919
Skovarbejder
Just Laurits Jensen Bak      30 år
Tyende   
Tekla Marianne Pyzagricola       30 år
søn       
Niels Jensen                     1919

1921
Skovarbejder
Christian Kornbeck Johannesen 1899
hustru        
Emma Marie Gregersen         1907
datter       
Kirstine Johannesen            1927

 

Teglværket ved Trydsø+ Trydsøhus
Gundershus

Matrikel nr 06

Gundershus har gennem alle årene været bolig for Skovriddere og Skovfogeder i Rold skov.

Peder Christensen kaldet Gundersen var skovfoged i Gundershus  fra1860.
 Inden den tid havde Peder Christensen været skovfoged i Damborg fra 1824.
Peder Christensen og hans hustru havde  børnene:
Sigfred Pedersen som blev Skovfoged i Holthus
Christen Pedersen
Ane Kristian Pedersen, født 05.04.1831
Thomas Pedersen
Jens Peder Pedersen
Christian Pedersen ( fik ved Kongelig resolution i 1905 tilladelse til navnet Gundersen og slette Pedersen.
Christian Gundersen overtager faderen stilling som skovfoged ved Gundershus og er der til ca 1910

To børnebørn er vokset op hos skovfoges Gundersen og hans hustru.
Maximillan og Fanny Gundersen hed de.

Min Oldefar Overskovfoged Thomas Thomsen kom fra Møn til Rold ca 1910  boede i Gundershus  nogle år, inden de fik bolig på Myhlenberg Avlsgård.

Skovfoged Pedersen og hans kone Conny og deres 2 drenge Poul og Mogens har boet i Gundershus i mange år.

Lykkensgave


1870
Gårdejer  Jørgen Ludvig Frelsen      50 år
hustru     Else Marie Jensen          47 år
datter Caroline Lilian Emilie Frelsen   16 år
søn    Jens Christian Lehman Frelsen 13 år
søn    Hans Christian Michel Frelsen   5 år
datter Juliane Linda Multorph Frelsen  2 år
Arbejdsmand
Chresten Jensen                       43 år
hustru
Andrea Petra Margrethe Sørensen  37 år
søn        
Jens Christian Jensen         Jørgen Ludvig Frelsen  født 19171921
Smedesvend 
Kristian Jensen               1904
pigen         
Ingeborg Johansen          1902
datter       
Krista  Jensen              1923
datter      
Asta Jensen                1924
 

SVENSKERHUSET
Svensker huset lå oppe ved højene i Rold, her boede skrædderens kone Ottolines forældre.
 Ottoline var en meget dygtig syerske og havde syet for regenterne  både i Sverige og Danmark
.

Snedker, tømrer, husmand, hjulmand og Karetmager
Niels Truelsen
født 1831 i Kristianstorp i Shåne
død 1913 i Rold

Hustru Ane Marie Nielsen
født 1843 i Skelhuset
død 1915 på Mylenberg Mark

børn:

søn
Otto Valdemar Theodor Truelsen
født 1867 i Rold  -  død 1874

søn
Johan Jacob Severin Truelsen
født og død 1870 i Rold

datter
Ellen Sofie Julie Truelsen
født 1871 i Rold

datter
Syerske
Ottoline Valdemarine Theodora Truelsen
født 1874 i Rold
død   i Rold

søn
Tømremester i Skagen
Otto Valdemar Theodor Truelsen 
født 1876 i Rold
død 1953 i Skagen

søn
Maskinmester på Års slagteri
Niels Johan Jacob Severin Truelsen
født 1879 i Rold
død
 

Met og Valdemar Sørensens gård

Bygget 1912 - Beboet areal  105 kwm

Faaresøhøjgaard

Hobrovej 4,  Matr.nr 9a

Gåprden er  bygget 1895,  Ombygget 1978 - beboet areal 159 kwm

1901
Gårdejer Anders Nielsen     født  1857
hustru    Else Marie Nielsen        1859

1906
Gårdejer  Anders Nielsen   født    1857            hustru    Else Marie Nielsen        1859
slægtning  Emilie  Martine Nielsen  1892

1911
Gårdejer        Anders Nielsen    født  1865
Hustru            Martine Nielsen           1870
søn                 Niels Nielsen               1900
søn                 Emil Marius Nielsen     1901
datter            Maria Nielsen              1903
søn                Kristian Nielsen            1905
datter           Anna Nielsen                1908
datter           Ingeborg Nielsen          1910


1937?


Gårdejer     Emil Marius Nielsen      1901

hustru         Olga Dagmar Sørensen  1902

Viet i Vebbestrup Kirke 03.02.1932

Søn              Anders Nielsen

søn              Leo Nielsen                  1937


Emil Nielsens gård lå lige i udkanten af Rold by, det var en af de størte gårde, 3 længet.

Dette billede er fra ca 1900, hvor gården er stråtægt.

Olga og Emil Nierlsen hus til otium

Bygget 1965 af Olga og Emil Nielsen til deres othium
Beboet areal 96 kwm

Henning Poulsens hus

Bygget 1877 - beboet areal 129 kwm


Arbejdsmand Alfred Henning Poulsen født d. 01.07.1901

Hustru Anna Bertine Nielsen født d. 29.07.1908

Viet i Rold kirke d. 21.11.1931


datter  Marie Nørgaard Poulsen

født d. 22.05.1941

Døbt hjemme 16.06.1941 - fremvist i kirken 14.12.1941

Rold Andelsmejeri efter det er nedlagt - ca 1968

Rold Andelsmejeri blev opført i 1909

1909:

1911:
Mejeriejer         ?    Stauning    født  1876
hustru              Elgaye Stauning         1873
datter              Dagny Stauning         1912
datter              ?      Stauning         1914
søn                  ?     Stauning          1914
1916:
Mejeriejer        Jens Nielsen      født 1883
hustru             Karen Nielsen          1888
søn                Orla Nielsen            1908
datter            Ebba Nielsen           1915

1921:
Mejeriejer        L. Poulsen        født 1881
hustru            Gerda Poulsen          1888 
søn               Poul Poulsen             1912 
datter           Ellen Poulsen            1916        
1925:-
1930:
Mejeristvikar      Aksel Sjælland Jensen  1906
hustru              Marie Jensen            1905
søn                 Conrad Harald Jensen   1930
søn                 Gudmund Ruvald Jensen  1934

Mejeribestyrer   Karl Gunnar Bech født   1898
hustru            Dagmar  Oppelstrup     1905
søn               Herbert Jensen Bech   1923
søn               Henrik Jensen Bech   1925
datter           Hariet Jensen Bech    1926
datter           Lillian Jensen Bech    1930

tjenestekarl    ?  Marinus Christensen   1915
tjenestekarl    Wilhelm August Gahn     1912

Den gamle brugs ved hovedvej A10

Bygget ? -Beboet areal ?
Revet ned 1985?


Den gamle "Brugs" som lå overfor mejeriet, var oprindelig  købmandsforretning i starten, senere  blev den brugs, den bestyredes af Mort Anine og hendes mand Jens, senere var det brugsuddeler Enemark.
I 1926 købte Andreas Nørgård huset og der blev bygget ny brugs.

1918
Uddeler       Anton Møllgård                     24 år
hustru Johanne Antoniette Benedicte      24 år
søn             Eigil Møllgård                   1918
 

Rold Gl. Kro
Bygget 1705 - beboet areal 85 kwm og erhverv 381 kwm

Rold Gl. Kro, kongelig priviligeret.
Kroen er i årenes løb bygget om flere gange, salen er bygget større, der er bygget veranda på, haven er nedlagt og brugt til p-plads, kostalden er væltet ned og der er bygget motel bagved.
Garagen er bygget om til museum.
Alt i stueetagen er bygget om og lavet til festlokaler, køkkenet er helt moderniseret.
1.salen er lavet om til privat bolig for ejeren
Brugsen


Bygget 1926 - Beboet areal?

1926
Uddeler   
Anton Møllgård                   34 år
hustru 
Johanne Antoniette Bennedicte 34 år
søn      
Eigil Møllgård                   1918

1929
uddeler 
Jacob anders Jacobsen  født 1901
hustru   
Ester Kristine Hansen         1909
søn   
Villy Arnfred Fløjgård Jacobsen1929

1930 ca
Uddeler
Alfred Friis                  født 1902
Hustru nr 1. 
Ellen Margrethe Sørensen Bang  1908
Søn
Per Elvin Bang Friis                1935
Hustru nr 2.
Johanne Klitgaard                  1908
Søn
Jørgen Klitgaard Friis             1941
Søn
Ole Friis    


1970 ca
Uddeler   
Villy Nielsen  født 06.06.19
Hustru     
Lene Nielsen
datter     
Merete Nielsen
søn        
Jacob Nielsen


I gamle dage lå brugsen nede på Hærvej, i det lille gule kampstenshus.

Senere blev den flytteet op på hovedgaden på hjørnet af Hyldevej og Hobrovej.

Til sidst byggede man brugsen på hjørnet af Haverslevvej og Hovedvejen, hvor Skott ligger i dag.

Alfred Friis og hans 1. hustru Ellen og senere hans 2. hustru Johanne bestyrede i rigtig mange år brugsen.
Børnene Per, Jørgen og Ole.

Da Alfred Friis døde kom der en ny uddeler Villy Nielsen og hans kone Lene, de havde børnene Merete og Jacob.

Efter brugsen var nedlagt blev den solgt til  søstrene Åse  og Lis Munkholm fra Arden som drev forretningen Skott, de startede en forrygende dametøjsforretning med masser af omsætning og godt omdømme, forretningen blev snart kendt i hele Midt- og Nordjylland, folk valfartede til forretningen hvor der var flotte modeaftner, og god betjening.

Rold købmandsgård nu Antik forretning i forfald

Matrikel nr 8b:
Den gamle blev revet ned og en ny bygget op i 1936 - Bebygget areal 257 kwm


1930
Uddeler
Hans Enemark             1899
hustru  
Laura Enemark            1901
datter  
Gudrun Enemark          1922 

Købmand Iversen
Hustru
Johanne Iversen
Søn
Bryde Iversen
datter
Ellen Iversen
datter
Mie Iversen
søn
Henning Iversen


Købmand
Christian Christiansen
hustru
Elna Christiansen
søn
Jørgen Brix Christiansen
datter
Kirsten Brix Christiansen          

Rold Smedie - Hobrovej 10...

Den gamle smedie rives ned o´g der bygges en ny 1936-
beboet areal 166 kwm

1835:
1840:
1850:
1860:
1870:
1880:
1890:
1901:
1911:-1925:-1930
Smedemester Christian Hansen       født 1893
hustru  Meta Kirstine Marie Madsen       1891
datter         Marie Hansen                1911
søn             Kristian Hansen             1912
søn             Karl Hansen                 1914
søn             Niels Hansen                1918
søn             Lars Kristian Hansen       1919
søn             Jens Hansen                1923
søn             Poul Erik Hansen           1929          
 

Laura Villadsens hus Hobrovej 15

matrikel nr 6f.
Bygget 1923 - beboet areal 84 kwm

1923
Bager Løike   født


1925 - 1972
Fiskehandler 
Chr. Andersen Villadsen        født  1887
Hustru       
Laura Søgård Villadsen (Laursen)     1892


datter        
Gerda Villadsen            1910 


søn           
Gotfred Villadsen          1912


datter       
Oda Villadsen              191
7


søn           
Laurits Søgård Villadsen  

født den 20. maj 1919

døbt d. 29. juni 1919

Konfirmeret d. 09.04.1933


datter       
Karen Villadsen  

Født d. 31 maj 1922

Døbt d. 25. juni 1922

Konfirmeret d.          datter       
Margrethe  Søgård Villadsen      

Født d. 2. marts 1924

døbt d.29. maj 1924


Hartvig Christian Søgård Villadsen

født d. 17 februar 1931

døbt d. 10 maj 1931

konfirmeret d.Lejligheden beboedes af: 

Chuffør Svend Søgård Bengtsen    født 05.04.1922

hustru Kirstine Johannesen               28.01.1927

Viet i Gravlev kirke den 11.05.1946

søn Jørn Søgård Bengtsen                         1946

søn  Jes Søgård Bengtsen

søn Jan Søgård Bengtsen

søn Jens Søgård Bengtsen


Huset blev kaldt Banken, der var bageri og brødudsalg, "Den bette bager" og Bager Løike.

Sennere boede Laura og Kristian Villadsen  i huset i Rold bymidte, Kristian var fiskemand, og han døde tidligt vist nok ved drukning.

Det var kort før Laura fødte sit yngste barn, Hartvig, så Laura blev enlig mor i en tidlig alder, og gjorde rent på skolen, for at brødføde sine børn, det var en svær tid for Laura, for rengørinsarbejdet på skolen var meget dårligt betalt.

Laura havde børnene  Karen, Laurits og Hartvig

Centralen - Hobrovej 17...

Matrikel nr
Bygget 1908 - Beboet areal 154 kwm


1911:
1916:
1921. - 1925:
Centralbestyrer   Erik Eriksen        født 1864
husbestyrerinde   Christine Pedersen       1871
datter              Petra Pedersen          1913
1930:
Centralbestyrer  Jens Hansen              1897
hustru            Johanne Hansen           1899
datter            Karen Gerda Hansen      1916
søn               Hans Jørgen Hansen      1928

Roldhus - Mælkeudsalg i kælderen

Matrikel nr
Bygget 1939 - beboet areal 148 kwm


  Jens Lemb

Hustru

Søn  Svend Lemb

Datter  Doris Lemb

Søn  Frost Lemb

Datter  Vita Lemb


Murer og Skomagerforretning

Matrikel nr
bygget 1941 - beboet areal 127 kwm

 1941
Murer Niels Nielsen 
hustru Anna Nielsen
datter Martha Nielsen        1924
datter  Kaja Nielsen          1926
datter  Ellen Nielsen         1928

Kælderen var lejet ud til Skomager forretning drevet af Niels Riis

Bygget af Theodora og Christian Sørensen Hobrovej 19...

Matrikel nr

Bygget 1927 - beboet areal 124 kwm

193?
Skovarbejder
Kristian Sørensen   født 1899
hustru       
Theodora Sørensen        1905
datter       
Inga Sørensen             1927


Der var ishytte udenfor ved vejen, hvor Theodora solgte is om sommeren..

1941
Pensionist 
Anders Sørensen  født 1862
husholde   
Martine Jørgensen


19?
Skovarbejder 
Laurits Jensen
hustru         
Karen Kjær Jensen
søn            
Børge Kjær Jensen
datter        
Lillian Kjær Jensen
søn            
Bjarne Kjær Jensen

200?
Exportchuffør  
Jesper Kristensen

200?
   
Majken Juhl

Arne Christiansen hus Hobrovej 21...

Matrikel nr

Bygget 1938   - beboet areal 126 kwm


1938
skovarbejder  Arne Kristiansen

1996

Lagerchef  Dan N.sørensen       født 1955
hustru      Anja Sørensen              1974

2004

Tømrer   Jesper
hustru

Bygget af Slagter Jens Gert... Hobrovej 23

Matrikel nr
Bygget 1955 - beboet areal 90 kwm

1955:
Slagter Jens Gert
hustru  Edith Bak
datter Susanne Gert
søn      Jens Gert


19  :

Slagter        Hans Hermansen
Damefrisør Inge Hermansen
 

Jens Kragelunds autoværksted
Matrikel nr

Bygget 1943  - erhverv 659 kwm

1943
Direktør   Jens Kragelund
Hustru    
datter     Marianne Kragelund

Værkstedet solgt og ombygget til  købmandsbutik med Metax tank
198?
uddeler  Eva Pedersen
chuffør  Ove Pedersen
søn       Michael Pedersen
datter   Karina Pedersen

Kontorene er ombygget og der er forretning med børnetøj
indehaver Jonna Bartholomæusen
søn        Morten Bartholomæusen

Resten er værksted for dæk og udstødning
indehaver  ?
Kragelunds biludstilling - Nu Stofstedet

Matrikel nr

Bygget      - erhverv


Jens Kragelunds biludstilling


Senere ombygges stedet til terapilokaler
Ejer og zoneterapeut Knud skriver
hustru                 Ellen Knudsen

Obygget igen 19?

Stofstedet
indehaver ?

Helga og Vagn Madsens hus

Matrikel nr

Bygget 1940  - beboret areal  109 kwm

1940
husmand  Vagn Madsen 

født  22.12.1906

hustru  Helga Iversen Trads

født 23.10.1917

viet i Valsgaard kirke 18.12.1838

datter    Lis Madsen
søn       Leo Madsen
søn       Ib  Madsen 

født  28.07.1945 

døbt 21.10.1945

1967?
skovarbejder  Niels Jensen
hustru          Asta Jensen
datter         Gerda Jensen
datter         Ingelise Jensen       1950
søn            Svend Åge Jensen    1952
søn            Hans Ole Jensen     1955

Dragon Ernas hus hus
Matrikel nr

Bygget 1941  -  beboet areal 103 kwm
Ellen og Anders Knudsens hus

Matrikel nr

bygget 1945 - beboet areal 105 kwm

Elisabeth og Chresten Olesens gård Hobrovej 25

Matrikel nr

bygget 1921 - beboet areal 100 kwm

1921
Slaqgter og Landmand 
Chresten Olesen
hustru  Elisabeth Olesen
søn     Halvor Olesen
datter Ragna Olesen
datter Erna Olesen
søn     Henry Olesen

1955
Gårdejer  Henry Olesen


1985?
Slagter Hans Hermansen


Min bedstefars søster Elisabeth Sørensen og hendes mand Chresten Olesen, byggede gården lige  i udkanten af Rold by.
Her drev Chresten landbrug og tog ud som slagter på gårdene.

De fik børnene Ragna, Erna, Halvor og Henry.

Da Elisabeth og Chresten Olesen byggede et hus på Østerled, (Østerled 12) så de kunne nyde deres othium der, overtog sønnen Henry gården

Halvor blev senere gift med Inger og bor i Ålborg
Ragna
Erna
Henry forblev ungkarl til sin død

Fridas hus

Matrikel nr

Bygget 1940 - beboet areal  108 kwm

Erna og Tinus Pedersens hus

Matrikel nr

Bygget 1949  -  beboet areal 123 kwm

1949
Murer   Tinus Pedersen
hustru   Erna Pedersen
søn      Benny Kristiansen
datter  Lis Pedersen
datter  Bitten Pedersen

199?
Mekaniker   Mads Olsen

Sognefoged Hans Pedersen og hustru Agnes gård

Matrikel nr.  1t
Bygget 1925  -  beboet areal 116 kwm


1925 - 1930
Gårdejer og Sognefoged
Hans Chr. Pedersen             1898
hustru   
Agnes Marie Pedersen          1899
datter   
Elna Pedersen                   1923
søn      
Harry Pedersen                 1926
datter
Ina Pedersen

aftægt  
Hans Christian Pedersen       1848

Marielyst - Marie og Bernhart Thomasens gård

Matrikel nr
bygget 1921 - beboet areal 169 kwm

1921 -1926 - 1930 - 1950 - 1955
Gårdejer 
Thomas Bernhard Thomasen    født 1889


hustru     
Marie  Petrea Thomasen             1890


søn       
Åge Rind Thomasen                  

født d. 27.06.1913

døbt d.07.09.1913

død


datter    
Linda Rind Thomasen               

Født 14.11.1918 

døbt d.26.12.1918

Konfirmeret d. 09.04.1933


søn
Niels Rind Thomasen 

født d. 21.09.1924

døbt d. 26.12.1924              

konfirmeret d. 02.10.1938
    
Maries bedstemor på aftægt:
Bertha Marie Christensen         1831

1958
Gårdejer  Niels Rind Thomasen
hustru     Margith Thomsen       1926
datter    Kitty Rind Thomasen   1949
datter    Karna Rind Thomasen  1951
søn        Jørn Rind Thomasen   1963

199?
mekaniker Erik Christoffersen
Førtidsp Kitty Rind Thomasen  1949
datter   Merethe Rind Schou 1973
datter   Dorte Rind Christoffersen


    

Gården Søndervang-bygget af Thyge Sørensen

matrikel nr. 1m
Bygget 1908 - beboet areal 244 kwm

1908
Gårdejer Thyge Sørensen                født 1871
hustru     Marie Karoline Sørensen           1876
søn         Poul sørensen
søn         Aksel Sørensen
søn        Christian Sørensen

Tjenestekarl   Svend Åge Pedersen         1914
Tjenestepige  Dagmar Poula Pedersen    1916
Tjenestedreng Søren Kristian Larsen      1918


19?
Gårdejer Poul sørensen
hustru 
søn         Kjeld Sørensen


19?
Gårdejer    Kjeld Sørensen
Hustru       Kirsten Sørensen
søn            Henrik Sørensen
søn
Søn

199?
Gårdejer
hustru
datter
søn
datter
Truhøjgård matr.nr 13.

Matr.nr 13

TRUHØJGÅRD som ligger i udkanten af Rold mod syd.

1787:
Gårdejer Niels Christenson

1801:
Gårdejer Peder Nielson         51 år
hustru     Birthe Nielsdatter 47 år
søn         Niels Pederson       13 år
søn        Christen Pederson   13 år
søn        Søren Pederson       11 år
søn        Hans Pederson         9 år
søn        Peder Pederson       6 år
     

1834
Gårdejer   Søren Johansen   46 år
hustru        Johanna Nielsen 42 -
barn          ?     Sørensen       19 år
søn            Niels  Sørensen    16 år
datter      Nina   Sørensen    13 år
søn           Peder Sørensen    10 år

1840
Gårdejer  Niels Pedersen           71 år
hustru     Kirsten Sørensdatter  50 år
søn          Peder Nielsen             30 år
dat. Kirsten Maria Nielsdatter 28 år
søn          Peter Nielsen              20 år
 -             Niels Nielsen               18 år
 -             Kristen Nielsen           13 år
 -            Søren Nielsen               8 år

1845
Gårdejer   Søren Pedersen Bøgh     56 år
hustru       Johannne Nielsdatter    51 år
søn            Niels Sørensen               26 år
 -               Peder Sørensen             20 år
datter Ane Kjerstine Sørensdatter 23 år
1850:

Gårdejer Søren ? Bøgh               61 år
Hustru Johane Nielsdatter        56 år
søn     ? Sørensen                       26 år
datter  Anna Nielsine Sørensen 25 år
søn Johan ? Sørensen                 22 år 


1870:
Gårdejer  Niels Sørensen          51 år
Hustru     Kirsten Jensen          45 år
datter    Mette Marie Nielsen  20 år
datter    Sørien Nielsen           13 år
søn        Jens Christian Nielsen 3 år
søn        Søren Peder Nielsen    1 år1880:
1.
gårdejer  Peder Hering Lund                75 år
søn          Jørgen Christian Peter Lund  26 år


2.
gårdejer    Morten Nielsen                  24 år
hustru       Nielsine Bærent                 29 år
søn           Niels Henrik Nielsen             3 år
søn           Anton Marinus Nielsen         1 år1890:

1901 - 1906
Gårdejer  
Niels Rask              født 1861
hustru      
Mariane Sørensen          1866
datter      
Maren Kristine Rask     1888
søn           
Kristen Rask                 1889            
Kristian Urnholt Rask 1890
Marius Rask                 1892
Ejner Rask                   1896
Søren Nørgård Rask   1898
datter 


1911:
Gårdejer  
Lars Adam Knudsen      født  1863
hustru       
Kirsten Marie Knudsen          1866
søn           
Lars Søndergård Knudsen     1887
datter     
Laura Knudsen                       1893             
Olga Marie Knudsen              1896


1916:


1921-1925-1930
Gårdejer 
Søren Sørensen                     1884
hustru      
Karen Marie Sørensen         1884
søn         
Anders  Sørensen                 1913
Kristian Marinus Sørensen 1915
Ejner Sørensen                    1917
Karl Henry Sørensen           1920
Jens Sørensen                      1922
datter     
Mary Sørensen                    1925
søn         
Egon Sørensen                     1927
aftægt  
Ane Kirstine Sørensen         1869


 


Gårdejer  Søren Sørensen min bedstefars bror.
Søren var gift med Karen Marie.
Søren døde som 45 årrig og en af sønnerne, Kristian Sørensen drev gården videre.

Nielsminde - Astrid og Peter Thomasen

1916

Gårdejer   
Jens Christian Jensen      32 år
hustru      
Juliane Kirstine Sørensen  32 år
datter     
Annalise Jensen             1915

Sverriggården

1787

1 familie

Gårdmand   Christen Masdsen    49 år
hustru Kirsten Sørensdatter   24 år
datter Else Christensdatter    11år


2. familie

Gårdmand Anders Jenson   59 år
hustru Karen Pedersdatter 36 år
søn Peder Anderssøn          5 år
aftægt  Anne Olesdatter   79 år
tjensetepige Maren Lauritsdatter 13 år

1834
Gårdejer  Niels Thomson           1760
hustru  Lisbeth Christensdatter  1787
datter  Mette Nielson             1809
søn    Christen Nielson             1815
søn    Laus Nielson                  1817      
datter Ann Nielsdatter            1821
barnebarn  Niels Christianson     1833           


1876
Gårdmand   Laurs  Kjeldsen
hustru      Johanne Jensen       1840
datter Mette Marie Kjerstine Kjeldsen 1872
datter Ane Johanne Kjeldsen      1875 
datter  Ane Marie Kjeldsen        1875
søn        Johan Kjeld Kjeldsen     1876
datter  Jensine Kristiane Kjeldsen 1879
søn      Niels Christian Kjeldsen    1881

Emma og Ejner Olsens gård
Sønderholm?
Matrikel nr.  1o
Bygget 1909 - beboet areal 225 kwm

1930
Gårdsejer Søren Chr. Svenningsen         født 1881
hustru      Kristine Svenningsen                     1888 
datter      Edith Marie Svenningsen               1917
    -           Valborg Margrethe Svenningsen    1920
søn           Svenning Svenningsen                    1925

19
Gårdejer Ejner Pedersen
hustru
datter     Anna Pedersen
søn          Eskild Pedersen
Herdis og Svend Østergårds gård
Matrikel nr

Bygget? - ombygget 2006 - beboet areal 188 kwm

Grethe og Egon Andersens gård
Hofmandshøj?

Gårdmand  på Hofmandshøj, solgte gården 1885
Jens Peder Christesen
Hustru  
Andrea Marie Knudsen
Søn
Chresten Christensen
født d. 06.10.1871- 
Hjemmedøbt samme dag
Døbt i kirken 26.04.1872
Søn
Søren Frederik Christensen
født d. 13.04.1878
Hjemmedøbt d. 18.08.1878
døbt i kirken d.27.10.1878


Boelsmand
Kristen Kristesen           18
hustru
Maren Jensen    
søn
Martinus Østergaard     1897
Rold fra oven
                                          Skolevej                               
Julie og Karl Otto Jensens hus
Skovarbejder Karl Otto Jensen født d. 23.07.1911
hustru  Julie Karoline Nielsen født d. 20.02.1921
Viet i Vebbestrup kirke 16.02.1940

Datter Kirsten Lis Jensen 
født d. 19.06.1941 - døbt d. 07.09.1941

datter  Jonna Jensen
født d. 17.12.1942  -  døbt d. 25.12.1942
Karen og Jens Kragelunds bolig
Bygget af Óda og Anders Adersen
Skovkusk Anders Andersen  født 01.12.1912
hustru Oda Marie Gustavsen        25.11.1921
Viet i Rold kirke 16.11.1942
Søn Villy Henning Andersen          04.10.1942
søn  Vagn Andersen                                 1946
datter Inger Andersen
Bygget af Tove og Børge Sørensen
Min farmor og farfar blev gift i 1925 og boede i Århus....
Kragelunds værksted på Skolevej
Min farmor og farfar blev gift i 1925 og boede i Århus....
Lærerboligen - nu Graverhuset
Skolevej - Nysmvej
Rold Præstegård anno 2008
Matrikel nr. 1a, Rold præstegård


Sognepræst Poul Wernberg Kristiansen
født d. 08.07.1904 
døbt d-
viet d. 19.10.1937 i Kerteminde kirke til 
Hustru Betty Maria Heiberg Wernberg
født d. 15.03.1917
døbt
søn   John Wernberg
født d. 15.09.1938
døbt d. 16.10.1938
søn  Niels Mogens Wernberg
født d. 17.09.1941
døbt d. 19.10.1941
datter  Lisbeth Wernberg
født d.
døbt d.
datter  Karen Wernberg
født d.
døbt d.
Nysumvej - Mona og John Nielsen
Min farmor og farfar blev gift i 1925 og boede i Århus....
Bygget af Gudrun og Niels Back
Nysumvej 4, matrikel nr 51c, bygget år 1956,
Beboet areal 111kwm

Præstegårdsforpagter Niels Bach Andersen   1918
hustru Gudrun Sofie Jønson                   1910
viet i Gjentofte kirke 04.03.1945
søn    Klaus Bach Andersen                   1946

Pog Skolen

Pogskolen er bygget i 1903


1903:
1911:
lærerinde   Kristiane Hansen      født 1883 
1916:
Lærerinde Agnes Schousen       født  1870
1921 - 1925: 
Lærerinde Kathrine Sylvester    født 1894
1930 - 1959
Lærerinde Anna Dorthea Jensen født 1892

Søndergård Helga og Poul Sørensen

Nysumvej 6, matrikel nr, bygget år, beboet areal.


1901
1906
1911
Gårdejer      
Martin Baltsen Christensen  født 1842
hustru          
Andrea Johanne Christensen      1885
søn             
Anker Bernhard Christensen      1909

Matrikel nr.

1916

1921

1925

1930
Gårdejer      
Poul Sørensen                   1909
hustru         
Helga Valborg Vestergaard     1910
søn           
Kjeld Peter Sørensen            1934

Rold Skole indtil 1963


1901
Lærer   Pedersen

1911:
Lærer  Johannes P. Brams     født 1844
hustru  Kirstine Marie Brams         1871?
søn      Johannes P. Brams           1901


1916:

1921 - 1925 -1930:
Lærer Valdemar Ejner Jensen   født 1888
hustru  Laurence Kirstine Jensen      1889   
søn     Vagn Wedell Jensen            1920
datter  Borghild Wendall Jensen      1925

Rold Kirke
Dybdalsgård

Nysumvej 8, Dybdalsgård matrikel nr.12f  bygget 1878,  beboet areal 172 kwm

1890 - 1901
Tjenestekarl
Niels Kristian Nielsen
hustru          
Hansine Kristiane Olivia Christensdatter 1877
søn
Kristen Nielsen                                     18981919 - 1925 -1930
Gårdejer  
Niels Christiansen Kjær          36 år
hustru Ane Elisabeth Jensen    30 år
datter Anna Margrethe Kjær   1915
søn     Lars Christian Kjær       1919
datter Karen Ingeborg Kjær    1920
søn    Niels Peter Kjær            1922          
Søn  Harald Kjær                   1924
Søn  Jens Kjær                      1926
datter Ida Kjær                     1928
datter Ella Kjær                    1930
datterInger Elisabeth Kjær    1934

aftægt Karen Kirstine Jensen  1844


Snedkermester Lindorf Hansen og kogekone Agnes
Leonie og Peter Mortensens gård - Ejsdal

Nysumvej nr - matrikel nr. - bygget år -  beboet areal  kwm

Fruerlundsholm

Matrikel nr 56b

1866

gårdmand  Niels Pedersen   
hustru    Anemarie Pedersen  
datter  Ane Marie Pedersen   1866
datter  Petrea Pedersen       1868
datter  Maren Pedersen        1870 

1918 - 1925 - 1930
Gårdforpagter
Søren Anton Sørensen           32 år
hustru Anna Kirstine Sørensen  26 år
datter Magda Sørensen         1911
søn  Anders Kristia Sørensen   1912
søn Karl Henry Sørensen  født 1917


Gårdforpagter Anders Christian Sørensen

født d. 16.03.1912

Hustru Marie Jensen

Født den 24.04.1917

Viet i Rold kirke d. 09.04.1938

datter Gunhild Karen Sørensen

født d. 13.09.1938  - døbt d.

Anna og Anker Christensen, Fruerlund


 

Fruerlund - 36a
1867
Indsidder  Peder Nielsen
hustru  Kirsten Marie Eriksen
datter  Marie Nielsen        1867

1878
Gårdejer   Niels Pedersen Damborg  1839
hustru      Maren Andersen           1849
datter   Andrea Mathilde Pedersen  1878 

1878
Snedker Lars Larsen       
hustru  Martha Andersen   1846
datter Maren Jacobine Dorthea Larsen 1879

1886

Veteran fra krigen 1864.
Tysk krigsfange efter slaget ved 
Sankelmark

Daglejer og Skovhugger
Christen Jacobsen
Født 1833 i Gravlev
død  1919 i Rold

hustru
Kristine Kristensen
født 1845 i Gjelstrup ved Vokslev
død 1928 i Rold

1901
Gårdbestyrer 
Lars Mortensen    født  1861
hustru         
Inger Marie Mortensen  1866
datter        
Karen Marie Mortensen  1894
datter         
Nielsine Mortensen       1895
søn           
Morten Peter Mortensen 1900

1906
Gårdbestyrer 
Peter Nielsen     født  1854
hustru     
Petrea Lovise Nielsen       1863
søn         
Gustav Otto Nielsen        1896
søn        
Johannes Martin Nielsen   1898
datter    
Laura Nielsen               1902
søn        
Ludvig Nielsen              1904
1911

1916
Gårdejer   
Jens Hejss         født  1882
hustru       
Anna Hejss               1887
søn          
Sigurd Hejss              1912

1925
Gårdejer   
Gustav Otto Nielsen  født 1895
hustru      
Astrid Julie Nielsen        1898
datter      
Dagny Rigmor Nielsen      1920
datter       
Lilly Elisabeth Nielsen     1922
datter       
Gerda Marie Nielsen       1924     
Lilly Kjærs hus
,  matrikel nr,  beboet areal, bygget år.

Arbejdsmand Svend Åge Kjær
født d. 07.12.1911
døbt d.
viet d. 11.11.1933 i Rold kirke
hustru Lilly Birgitte Markmand Tved
født d. 20.11.1911 i Rold
døbt d.

søn  Jørgen Markmand Kjær
født d.  13.03.1937 i Rold
døbt d. 04.07.1937 i Rold
Møllers Pavillion.
Nysumvej 11,  Matrikel nr 15a bygget, beboet areal  kwm


1906
Gårdejer  Ditlev Møller          født   1877
hustru      Pouline Møller                  1878
søn          Jørgen Frederik Møller      1903
datter     Dagmar Dorthea Møller      1905

19?    
Landmand Laurits Møller Jensen      1879
hustru Anna Marie Jensen                1882
datter  Inga Møller Jensen               1918
datter  Erna Møller Jensen              1922

tjenestekarl Karl Kristian Hansen    1917
Gården Flintbjerg

 , matrikel nr, bygget år, beboet areal.


1834:
Gårdejer     
Niels Christiansen              42 år
Hustru        
 Ellen Jensdatter                 32 år
datter       
 Maren Nielsdatter               10 år
søn           
 Christian Nielsøn                  6 år
datter       
Nielsine Marie Nielsdatter    3 år


1840
1845
1850:

Gårdejer   
Johan Jacobsen                  33år
Hustru     
Ana Kjerstin   ?                     ?
datter     
Karen Marie Johansdatter  7 år


1860
1870:
1880:
1890:
1900:
1906
Gårdejer   Christian Peter Jensen      1852
hustru        Ane Cecilie Jensen             1852
plejebarn  Edith Benthe Bøjer            1896
Tjenestepige   Kathrine Kristensen    1886
Tyende             Frederik Markmann     1889
Tyende             Søren Mikael Nielsen   1891
Daglejer           Søren Anton Sørensen  1884
Snieker             Niels Peter Hansen       1867
1911

1916
Gårdejer   
Laurits Sørensen     født 1869
hustru       
Ida Sørensen                    1875
søn            
Kristen Sørensen             1899              
Aksel Sørensen                 1901
datter      
Anne Sørensen                 1904
Agathe Sørensen              1906
søn           
Jens Sørensen                  1908
datter      
Marie Sørensen                1910
søn           
Hans Sørensen                 1911

tjenestekarl
Kristen Andersen         1844
Ung pige      
Krista Hansen             1899

1918
gårdbestyrer 
Kristian Peder Christensen   22år
hustru  
 Oline Kristine Jørgensen     19 år
datter  
Ellen Christensen               1918

1921- 1925
Gårdejer  
L. Balling Olsen       født 1888
hustru       
Marie Balling Olsen        1884
søn            
Holger Balling Olsen       1915
datter      
Rigmor Balling Olsen       1916
Ida Balling Olsen             1918
Karen Balling Olsen        1919

1930


 Flintbjerg ligger på vej mod Nysum, ejer er Ritha og Knud Meier Sørensen.

Lis og Børge Hansen
, matrikel nr, bygget år, beboet areal.
Olga og Oluf Nørgård Nielsens gård
, matrikel nr 12p, bygget år, beboet areal.
Præst Jenses gård
Bakkegaarden

1916
Gårdejer    
Laurids Møller Jensen        35 år
hustru       
Anne Marie Hansen           32 år
datter      
Lilly Hildeborg Jensen  født 1914
datter      
Inga Valborg Møller Jensen 1918
datter      
Hilda Erna Møller Jensen   1920 

Mine og Marinus Sørensens gård

Nysumvej 10, Matrikel nr 15c  Bygget  beboet areal

1930
Gårdejer Jørgen Marinus Sørensen 1893


hustru Wilhelmine Sørensen           1897


søn Kristian Rytter Sørensen         

Født d. 20. januar 1921

døbt d. 24. marts 1921

konfirmeret d. 07.04.1935


søn Jørgen Rytter Sørensen

født d.  26. oktober  1923

døbt d. 16. september 1924

Konfirmeret d. 03.04.1938


datter Gerda Rytter Sørensen 

født d. 24. september    1928

døbt  26. december 1928

Konfirmeret d.


Søn Anders Rytter Sørensen 

Født 16. januar 1931

Døbt 14. maj 1931

Konfirmeret d. 15.04.1945


søn  Harald Rytter Sørensen  ( tvilling)

Født d. 10. januar 1934

døbt d. 2. april 1934

Konfirmeret d.11.04.1948


Tvillingpige født 10. januar 1934

Dødfødt..


Toldborg
Nysumvej nr.12.  matrikel nr 53a, bygget, beboet areal
 
1787
Gårdmand  Jens Christenson       1742
hustru  Ane Marie Lauritsdatter  1739
søn    Laus Jenson                  1780
datter  Kirsten Jensdatter        1783

Aftægt  Karen Lauritsdatter     1720
          Ane Maries moder


1801
Gårdejer  Anne Marie Christensdatter   61 år
søn      Christen Jensson                 30 år
søn       Jens Jensson                    27 år
1834
Gårdejer Peder Christian Pederson 30 år 
hustru   Ann Christensdatter     34 år

1845
Gårdejer  Peder Christian Pedersen  1810
hustru     Ane Christensdatter       1800

1883
Husmand  Jens Peder Kristensen    
hustru    Ane Kjerstine Jensen       1851
datter   Ane Kristensen               1875
datter   Anine Kristensen             1878
søn      Anders Peder Kristensen    1883
søn     Jens Marius Kristensen      1886
søn     Otto Kristensen              1891

1919
Boelsmand  Kristen Kristensen       1872
hustru Kristiane Pedersen Højgård 1871

søn     Peter Højgård Kristensen 
født 23.10.1904
døbt   03.04.1905
konfirmeret 06.10.1918

søn      Andreas Kristensen 
født 25.02.1908
døbt 17.04.1908
konfirmeret  09.04.1922

søn     Arne Kristensen
født  10.04.1916
døbt  28.95.1916
konfirmeret 06.04,1830

datter  Kristine Kristensen        1913
datter  Nielsine Kristensen        1914
søn    Kristen Marius Kristensen  1919
datter Alma  Kirstine Kristensen 1920
datter  Petra Kristensen          1923
Familien Triers Dambrug
Nysumvej 14, matrikel nr. 53b  Bygget 1958  
beboet areal  111m2
Nysumvej - Haverslevvej
Damborg ved Kokholm
Kokholm - under Lindenborg

Haverslevvej, Matr.nr.57: bygget, beboet areal.

Ejedes af Grev Schimmermann, Lindenborg.

Kokholm ligger i skoven, på vej mod Haverslev.

1880
Bestyrer Jacob Kristen Kristensen
hustru    Ane Marie Søremsem        1847
søn        Jacob Marius Kristensen    1880

1884
Bestyrer  Vilhelm Jantsen  
hustru     Hanne Jensen                  1854
datter     Frederikke Julie Jantsen    1885


1911:
Skovarbejder  Theodor Jensen       født 1859
hustru           Else Marie Jensen           1859
søn               Peder Jensen                 1893
datter           Karla Emilie Jensen          1898
 -                 Johanne Petrea Jensen    1888
barnebarn    Harald Frode Jensen         1909

1916:
Skovarbejder Theodor Jensen      født 1850
husbestyrindeKlara Frederikke Jensen 1899

1921:
                  Mette Nielsen          født 1864  

Lejer Niels Jensen
Hustru Asta Jensen
datter Gerda Jensen 
søn Svend Åge Jensen
datter Ingelise Jensen         1950
søn Hans Ole Jensen           1955
 

Lejer Jens Peter

Forpagter Knud Mørk

Haverslevvej, matrikel nr, bygget, beboet areal.

Tilhørende Lindenborg gods...

1930
Forpagter Niels Knud Anton Mørck  født 1900
hustru       Ruth Mørck                           1903
barn         Kirsten Symvester Mørck        1928

Tjenestekarl  Marius Kjær                      1910
Tjenestekarl  Svend Otto S. Nielsen        1906
Tjenestepige Henriette Pedersen           1910
Tjenestepige Elin Pedersen                    1912            

Hyldgård

Haverslevvej, matrikel nr. 65a, bygget, beboet areal

1901
Gårdejer  
Niels Justesen             1859
hustru     
Maren Hansen             1869
datter     
Justine Marie Justesen   1891

1925
Gårdejer  Niels Justesen              1861
søn        Christian Justesen          1902
hustru    Helene Jensine Justesen    1898

1930
Gårdejer 
Cheistian Marinus Justesen  1900
hustru    
Helene Jensine Justesen    1898
datter    
Ritha  Maren Justesen      1927 
Gårejer Chresten Hyldgård Olesen
Hustru  Rita Maren Justesen
datter Vibeke Hyldgård Olesen
søn      Iben Hyldgård Olesen
datter Helle Hyldgård Olesen


Gårdejer Iben Hyldgård Olesen
Hustru   Tove Vibeke Skriver
Datter     Helene Hyldgård Olesen
søn         Claus Hyldgård Olesen

Gårdejer    Thomas Juel
Hustru       
datter

Helene og Kristian Justesens hus til deres otium

Haverslevvej, matrikel nr, Bygget år, beboet areal

Pensionist Christian Justesen
hustru    Helene Justesen
                Lasse Klitgård
hustru Helle Hyldgaard Olsen


Claus Hyldgård Olsen

Thora Baks hus
Haverslevvej, matrikel nr, bygget, beboet areal


Karoline og Murer Knuds hus

Haverslevvej, matrikel nr,  bygget, beboet areal

Murer Knud Jensen             30.08.1906
hustru Karoline Jensen       25.10.1912

viet hos sognefogeden i Rostrup 10.11.1930

Datter Inga Jensen
søn Bent Hans Jensen         07.01.1943
søn Kjeld Marinus Jensen   16.01.1946


1.sal:

Chuffør Eskild Larsen
hustru Ida Quist Andersen
datter Mona Elisabeth Larsen
datter Lene Elisabeth Larsen
Anna og Snedkermester Christian Hansen
Haverslevvej, matrikel nr, bygget, beboet areal

Snedkermester  Karl Khristian Hansen  18.08.1907
hustru           Anna Doris Kristensen  19.05.1911
viet i Terndrup kirks 28.03.1937
søn              Aksel Ronald Hansen    18.06.1942
datter          Rigmor Hansen
søn              Evald Hansen                  1950
Mine tipoldeforældres gård midt i Rold by
Haverslevvej, Matr.nr.51: bygget, beboet areal

1787
1801
1810
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1898
Gårdejer og smed Laurits Sørensen
1901
1911
1916
1921
1925
1930


Min bedstefars bedstefar havde gården oppe i Rold by.

Tipoldefar var Sognefoged, Dannebrogsmand, Smed og Landmand og hed Chr. Sørensen.
Han var gift med Ann.

De fik børnene Thyge, Laurits, Lise, Christine, tvillingerne Anders og Søren.

Min tipoldefar døde i 1898, 69 år gammel, og sønnen Laurits overtog gården, moderen boede  hos sønnen til sin død, og aftalen var at Laurits skulle sætte en gravsten på moderens grav efter hendes død, men det fik han aldrig gjort, til familiens store forargelse.
Ida og Vognmand Eskild Larsen
Haverslevvej, bygget, matrikel nr, beboet areal

Vognmand Karl Nørgård
hustru    Rosa Nørgård  
søn       Kristian Nørgårs
datter   Elsebeth Nørgård

1958
Vognmand  Eskild Larsen
hustru     Ida Elisabeth Andersen
datter     Mona Elisabeth Larsen
datter     Lene Elisabeth Larsen
Elna og Anæus Andersen

Haverslevvej, matrikel nr, bygget, beboet areal


Skovarbejder  Anæus Andersen født 24.03.1902
hustru     Elna Margrethe Andersen 20.09.1910

viet e Rold kirke d. 17.07.1937

søn   Jens Elo Andersen     21.01.1943

Mary og Alfred Lynnerup

Haverslevvej, matrikel nr. bygget, beboet areal


husmand Alfred Lynnerup
hustru   Mary Lynnerup

Mort Pers gård
Haverslevvej, matrikel nr, bygget, beboet areal
Haverslevvej og Østerled

 

Mary og Poul Larsens Slikbutik

Østerled 2, bygget år 1907, matrikel nr, bebygget areal 117m2

Mary og Poul Larsen havde i 1950erne is og slikbutik i huset.
Butikken blev passet af Mary, mens Poul arbejdede som chuffør hos Jens Kragelund. Poul  var plejebarn/ adoptivbarn hos August Anna og Niels. Moderen som fødte Poul boede hos jordmoderen til fødslen var overstået, hvorpå hun rejste fra barn og jordmoder uden et ord, jordmoderen sørgede derefter for Poul fik et godt hjem hos Anna og Niels.

Chufør  Poul Larsen
hustru  Mary Larsen


Sælger  Knud Skriver
hustru   Ruth Skriver
søn      Jørgen Erik Skriver
søn      Per  Skriver
datter  Tove Vibeke Skriver

          Lasse Glad
hustru   Ellen Glad
søn      Kristian Glad

         Lasse Glad
hustru  Pia Glad
søn     Bo
søn


hustru Helle Jacobsen
datter
datter
søn

Østerled 4. Skrædderhuset anno 2008
  
 Østerled 4, Matr.nr.6b, bygget år 1903, beboet areal 121 m2

1901
Skrædder  Jens Andersen           født  1860
arbejdsmand Frederik Bertelsen       1813
husbestyrinde Anna Katrine Lech      1831
logerende        Ludvig Kr. Nørgård    1876

1906

Skrædder  
Martin  Evan Nielsen Andersen                  
født 1876 i Rold
død

Skrædder 
Ottoline Valdemarine Theodora Truelsen             
født 1874 i Svenskehuset
død  i Rold

søn       
Thorkild Andersen                 
født 1909 i Rold

søn           
Niels Andersen                    
født 1910 i Rold

datter      
Gerda Andersen                 
født 1916 i Rold

datter      
Ellen Andersen                   
født 1916 i Rold - død 1930


1980
Tømrer Poul Erik Andersen
hustru  Susanne Bang Andersen
Datter Heidi Bang Anndersen

Murer   Steen Kristensen
Hustru  Helle Vestby Jensen
datter  Britt Vestby Kristensen


hustru  Laila
 


Skrædderens hus som det ser ud i dag vinteren januar 2010
Rold Frysehus
Østerled 6, matrikel nr, Bygget år, beboet areal
Moust Anines hus
Østerled 8, matrikel nr 6an, bygget 1927, beboet areal 112 kwm.

Bager Kaj Meier Sørensen
hustru Karen Marie Jørgensen   1942
datter Anette Meuier Sørensen 1966
cirkusmuseeumet - Østerled
Østerled 3, bygget år, matrikel nr. beboet areal.
Cirkusmuseumet
Østerled 5, matrikel nr, bygget år, beboet areal
Marie og Bernhart Thomasen

 Østerled 10, matrikel nr, bygget år 1947, beboet areal.

Huset var beboet af en mejerist og hans kone og deres søn Finn.
Ovenpå boede Margit og Niels Rind Thomasen med deres to piger Kitty og Karna.
Senere overtog Niels Rind sine forældres gård "Marienlyst"uden for Rold og forældrene flyttede op i byen i huset, hvor de boede til deres død.
Ovenpå i lejligheden boede flere forskellige lejere, men den jeg husker bedst var lærerinde Anna Jensen som boede der i mange år.

Huset har været beboet af: 

Kirsten og Hans Kjær...

Ca 1975:

Yrsa og Niels Ardilsø...

Senere: 

Lydia og Knud
Kristen Olesens hus

Østerled 12, matrikel nr. Pax blev bygget 1955 -beboet areal 90 kwm

1955
Slagter
Christen Olsen      født
Hustru Elisabeth Olsen


1975
Exportchuffør
Kristian Brøgger Sveistrup født 02.02.1947
hustru Kamma Nedergaars Sveistrup 09.11.1950
søn   Bo Brøgger Sveistrup                20.05.1970
datter Tina Nedergaard Sveistrup    14.04.1971
datter Anja Brøgger Sveistrup          06.06.1972
søn     Kris Nedergaard Sveistrup     09.12.1973
datter  Pia Brøgger Sveistrup          04.07.1976
søn      Per Brøgger Sveistrup          04.07.1976


Huset Pax blev bygget i 1955, af Lise og Chresten Olesen, da de gik på pension, her tilbragte de deres otium i nærheden af søskende og familie.
I 1975 da Lise, som var den længstlevende, døde, købte Kristian og jeg huset.

Bygget af Kristine oh Kristian Svennigsen
Østerled 14, Bygget år, Matrikel nr. Beboet areal
Ingeborg Pedersens hus

Østerled 16, Matrikel nr. 39i bygget år, bebygget areal

1930
Tømremester  Jens Johansen Lundquist   født 1907
hustru             Ingeborg Poula Lundquist         1907
søn                  Folmer Lundquist                    1929

Tømrersvend  Jens Peter Hansen               1876                 

Bygget af Anine og Chr Kragelund til deres otium

Østerled 18, bygget 1963   Matrikel nr    Beboet areal 104 kwm


Forhenværende gårdejer Kristian Kragelund
hustru Anine KragelundPensionist  Rigmor Balling

Bakken - Jenny og Albert Jørgensens gård
Elna og Marius Kjærs gård og Krista og Niels Thorups gård

Gården blev bygget 1910 af Anine Sørensen og hendes mand.

1942 ca
Gårdejer Marius Kjær      født  1910
hustru     Elna Andersen           1912

Krista og Niels Thorups gård

Gårdejer Niels Thorup
Hustru   Krista
Søn      Carsten Thorup

Per Damborgs gård
Min farmor og farfar blev gift i 1925 og boede i Århus....
Lykkebo
Gårdejer  Laurits Søgård
Hustru      Else Sørensen
Kamma og Viggo Jensens hus

Ardenvej nr, Bygget 1877, matrikel nr, beboet areal 72kwm


Skovarbejder  Viggo Jensen
hustru          Kamma Jensen
søn
søn             Evald Jensen


2011

Ny Abildgård

Ny Abildgård

Gårdbestyrer Henry Østergaard

født d. 01.03.1909

Viet d 19.06.1936 i Vebbestrup kirke til

Hustru Dagny Agnethe Sørensen

født 11.01.1911

Søn      Niels Bisgaard           1937

søn      Hans Jørgen Bisgaard   1943

datter Inge Marie Bisgaard


1916
Gårdejer    
Niels Peter Melling        36 år
hustru       
Else Thomsen             32 år
datter       
Anna Melling              1914

1921
Gårdejer  
J. A. Flensborg       født 1872
hustru     
Katharina Flensborg        1870  
datter     
Cecilie Flensborg           1901
søn         
Knud Flensborg            1905 
1925
1930

Abildgården 5a

ABILDGÅRDEN matrikel nr 5a

1787
Gårdejer

1801
Gårdejer Maren Jacobsdatter              55 år
datter     Martha Andersdatter             24 år
søn         Anæos Anderson                   27 år
datter     Anne Kathrine Andersdatter  16 år

1834
Gårdejer + enkemand Kristen Nielsen   50 år
søn             Anders Andersen                27 år
datter       Johanna Laursen                10 år
tjenestekarl Kristian Sørensen            15 år
Forkarl        Laurs Olsen                     38 år

1840
Gårdejer  Jørgen Jacobsen                 57 år
datter      Inger Jørgensensdatter      19 år
søn           Jacob Iørgensen                  18 år
søn           Morten Jørgensen               15 år    
søn           Jens Jørgensen                   13 år
datter     Anna Maria Jørgensen        10 år                   

1845:
Gårdejer  Kjerstin Nielsdatter            61 år
datter      Johanne Laursdatter           20 år

1860 
Gårdejer Enke   Kirstine Nielsdatter    76 år
 tjenestekarl              Laurs Olsøn       64
Tjenestepige Christiane Johansdatter   29 år
 pigens søn   Anders Jørgensøn              11 år

1870:
Gårdejer Franz Linde Muldorf           44 år
Hustru     Caroline Ulrikke Lyse         42 år
datter      Mathilde Frellesen             13 år
datter      Fransiska Frellesen            12 år
søn  Carl Christian Gynther Frellesen  10 år
søn          Waldemar Frellesen             7 år
datter      Emilie Frellesen                  5 år
søn          Otto Julius Frellesen           3 år
søn       Johannes Thorvald Frellesen  1 år


1890:
Gårdejer Christian Frederik Oluf Brandt 38 år
hustru  Else Marie  Jacobsen                 24 år

1901 - 1906
Gårdejer Christian Brandt                    50 år
hustru    Barbara  Brandt                     40 år
søster     Laura Brandt  


1906

1911:
Gårdejer     Johan Thim          født      1849
hustru        Jensine Thim                    1875
datter         Wera  Thim                      1901
datter         Aisia   Thim                      1903
søn             Agsel  Thim                      1906
søn          Kristian Thim                       1907
datter        Milly  Thim                        1910

1913
Gårdejer  Magnus Theodor Moeskjær     37 år
hustru      Ebba Louise Andrea Nyborg    35 år
datter      Annemarie Moeskjær    født   1914

1916:
Gårdmand    Martinus Johansen    født 1882
hustru         Amalie Johansen              ?
søn             Knud Johansen                1910
søn             Kaj Johansen                  1925
        
1921 - 1925 - 1930
Gårdmand   Jørgen Kold             født 1875
hustru        Marianne Kold                1879
datter         Karen Margrethe Kold    1918
husassistent Gudrun Bøgh                 1912
husassistent Ellen Marie  ?                1910
2.karl         Peder Jensen                 1908
Forkarl       Henry Bisgaard               1909
Barnebarn  Mariane Kold                  1924 

1944:

Gårdejer  Hakon Axel Hansen 
født
død
 
hustru    
Louise Katrine Rosenkilde Kristensen
født
død

datter   
Inge Aurelius Rosenkilde  Hansen 
født 1928
søn        
Jørgen Rosenkilde Hansen               
født 1935

 Haakon Axel Hansen  var født i København, rygterne siger at Axel Hansen er søn af Kong Kristian den X.

Axel Haakon Hansen blev gift med Louise Katrine Christensen.

Han købte Abildgård i 1944.
Stuehuse var ombygget i 1910 efter en brand.
Axel Hansen byggede laden 1950, og ombyggede kostalden og lagde fast tag på bygningen.
Gården er på 54 tdr land

Hansen og Louise fik 2 børn Inge Rosenkilde  født 25.06.1928 og Jørgen Rosenkilde født 04.04.1935.

2000:

Gården ejes af Anders Nielsen, den har stået tom i mange år og forfalder mere og mere.
Anders Nielsen  havde kun brug for jorden.

Marna og Hans Justesen - Hammeren
Østerled og Mågevej

Ardenvej hvor Ingeborg Sørensen boede i det sidste hus på vejen, ved siden af hende boede Christian Svenningsen, Elisabeth og Chresten Olesen boede i det grå hus, Marie og Bernhart Thomasen.

Ind ad Mågevej boede min bedstefars søster Anna Sørensen og Anton Sørensen, de havde børnene Magda, Anders og Karl.

Ved siden af dem boede Emma og Karl Emil Eriksen, de havde børnene Elo og Annagrethe.

Thorvald Andersen boede overfor.

Det sidste hus på vejen var smed Jens Hansen og hans hustru Ellen (August Ellen)
de havde børnene Hanne, Britta og Gitte

Bente og Egon Nielsens hus

Mågevej 4, matrikel nr,  Edsby træhuset blev bygget 2006, beboet areal

2006
Postbud og musiker Egon Christian Nielsen
hustru Bente

Ellen og Jens Hansens hus
Mågevej 5, matrikel nr, bygget 1961, beboede kwm 106

Smed Jens Hansen
hustru  Ellen Nielsen
datter Hanne Hansen
datter Britta Hansen
datter  Birgitte Hansen

Vognmand Frode Simmonsen
hustru Else Simonsen

Skovarbejder Thorvald Andersens hus

Mågevej 3, Bygget 1948, matrikel nr 6ag,  beboet areal 121 kwm


1948
Skovarbejder Thorvald Andersen

2007
studerende Sanne

Emma og Karl Eriksens hus

Mågevej 4, Bygget  matrikel nr,  beboet areal

Snedker Karl Emil Eriksen født d. 24.09.1911
hustru   Emma Kirstine Hansen    02.07.1911

viet  i Volstrup kirke 12.11.1939


søn Elo Bærbach Eriksen           16.05.1945
datter Anna-Grethe Eriksen              1949


solgt til

Andreas
hustru Betina
søn Hjalte
søn Gustav

Bygget af Anna og Anton Sørensen til deres otium

Mågevej 2, Bygget    matrikel nr, beboet areal

Pensionist Anton Chr Sørensen
hustru Anna Kirstine Sørensen
søn     Karl Sørensen
søn    Anders sørensen
datter Magda sørensen


overtaget af

Landmand Anders Sørensen
Hustru Marie Vestby Jensen
datter Gunhild Sørensen
datter Ellen Sørensen
Datter Karna Sørensen
søn    Finn Elton Sørensen

solgt til

Postbud Mogens Olsen

Solgt til

Tømrer Dian Olsen

Østerled - Spættevej
Spættevej 1, Rold

Spættevej 1, matrikel nr 7i, bygget 1968, 

beboet areal 120m2.

Huset er bygget af Arne Michael Nielsen.

Murer Arne Michael Nielsen
hustru Anne Stensgård Pedersen
søn   Steen Stensgård Nielsen
datter Susanne Stensgård Nielsen


Bygget af Emma og Ejner Olsen til deres otium


Spættevej 2,  matrikel nr 7s,  bygget 1970, beboet areal 110m2.

Pensionist Ejner Olesen
Pensionist Emma Olsen


Pensionist Ove
Pensionist Else

Pensionist
Inga Henriksen
Pensionist
Arne Michael Nielsen

Spættevej  matrikel nr.  bygget, beboet areal
Huset er bygget af Hanne og Vagn Andersen

Direktør Vagn Andersen
hustru     Hanne Hansen
søn         John Andersen
søn         Allan Andersen
datter    Janne Andersen

Solgt til søn
Revisor   John Andersen
hustru     Tina Mærcker
datter     Jacklin Andersen
søn

Stinne og Svend Andersens hus - Spættevej

Spættevej 4,  matrikel nr, bygget, beboet areal.

Huset er bygget af Stinne og Svend Andersen som var selvstændige og havde et oliefirma - CALPAM .
Svend kørte ud med tankvognen mens Stinne passede kontoret.

197?
Direktør Svend Andersen
hustru   Stinne Andersen
søn      Kurt Andersen
datter  Lisbeth Andersen

198?
Direktør Ove Molin
hustru   Kirsten Rask Jensen
søn      Thomas Molin

Bygget af Hanne og Svend Jensen

Spættevej 6, matrikel nr 7q, bygget 1972, 

beboet areal 162m2

Huset er bygget af Hanne og Svend Jensen


Efterlønner  Svend Jensen
hustru        Hanne Jensen
datter       Inge  Jensen
datter       Dorte Jensen

Marna og Hans Justesens hus på Spættevej

Spættevej 5,  matrikel nr,  bygget, beboet areal

Huset er bygget af Marna og Hans Justesen


Murer     Hans Justesen
hustru    Marna Justesen
søn        Torben Justesen
søn        Preben Justesen
søn        Rene  Justesen

Bygget af Lissy og Jacob Mortensen

Spættevej 8,  matrikel nr, bygget, beboet areal

 Huset er bygget af Lissy og Jacob Mortensen


Tømrer Jacob Mortensen
hustru    Lissy Mortensen
datter
søn        Rune Mortensen

Bygget af Lillian og Jørgen Schou Rasmussen
Spættevej 7, matrikel nr, bygget, beboet areal.

Huset er bygget af Lillian og Jørgemn Schou Rasmussen

Tewlefonmontør  Jørgen Schou Rasmussen
hustru                   Lillian Rasmussen
datter                  Tina Schou Rasmussen
søn                       Lars Schou Rasmussen
Bygget af Lisbeth og Svend Pedersen

Spættevej 10,  matrikel nr, bygget, beboet areal.

Huset er bygget af Lisbeth og Svend Pedersen

Tømrer   Svend Pedersen
hustru     Lisbeth Rask Jensen
søn          Kristian  Pedersen
søn          Anders Pedersen

huset blev soolgt til

           Poul Erik Knudsen
hustru Lisbeth KnudsenVandværket på Spættevej

Rold fælles vandværk blev anlagt 1896

Bygget af Solveig og Hans Christensen

Spættevej 11, Bygget, matrikel nr, beboet areal

Huset er bygget af Hans christensen

Hans Christensen
hustru Solveig Christensen
søn Johnny Christensen
datter Lotte Christensen 

Bygget af Mary Kålund

Spættevej 9, matrikel nr, bygget. beboet arealt.

Pensionist Kristian Kålund
hustru Mary Kålund


Gunnar Nielsen
Susanne Stensgård


Bygget af Elin og Erik Vinter

Spættevej 13, matrikel nr, bygget, beboet areal.

Huset er bygget af Erik Vinter.


Kaptajn Erik Winter
hustru   Elin Winter
søn   Brian Winter
datter Connie Winter

Bygget af Annagrethe og Bjarne Kjær Jensen

Spættevej 15, matrikel nr, bygget, beboet areal.


Tømrer Bjarne Kjær Jensen       1949
huatru  Annegrethe Buus
søn     Hans Henrik Kjær Jensen 1973


Autolakerer  Gunnar Bonderup
hustru        Grethe Pedersen
søn           Allan Bonderup
datter       Maria Bonderup
 

Bygget af Vita og Villy Nielsen

Spættevej 12, matrikel nr, bygget, beboet areal.

Huset er bygget af Villy Nielsen.


Tømrer  Villy Nielsen
hustru   Vita Kyneb
datter   Jeanette Nielsen
datter Susanne Nielsen
søn Torben Nielsen


Tømrer  Villy Nielsen
hustru  Hanne Pedersen

Bygget af Jørgen Brix Christiansen


Spættevej 14, matrikel nr, bygget, beboet areal.

Bygget af Jørgen Brix Christiansen.


Frank Bech
hustru Karin Bech
søn
datter  Birgitte BechMågevej - Spættevej
Bygget af Eva og Ove Pedersen - Lærkevej

Lærkevej 4,  matrikel nr 7aa, bygget 1987, 

beboet areal 133m2

Ejer          Ove Pedersen
Hustru       Eva Randrup Pedersen
søn            Michael Randrup Pedersen
datter       Karina Randrup Pedersen

Bygget af Selma Jensen - Lærkevej

Lærkevej, matrikel nr, bygget, beboet areal

Pensionist    Selma Jensen

Bygget af Connie og Hans Leth

Lærkevej , matrikel nr, bygget, beboet areal

Ejer        Hans Leth
hustru     Connie Kjær
datter     Caroline Leth
datter     Alberte Leth 

Lærkevej 10 a - 10b - 10c

Arden boligforening

lærkevej 12

3 lejligheder   A   - B   - C

Det nye træhus på Lærkevej

Lærkevej  14, matrikel nr 7am. bygget 2010, beboet areal


Bygget af Kirsten og Hans Kjær

Lærkevej 16, matrikel nr . Bygget , beboet areal

Tømrer Hans Kjær
hustru Kirsten Damborg
søn Christian Kjær
datter Anne Kjær

Bygget af Ingelis og Torben Olsen

Lærkevej, matrikel nr. Bygget, beboet areal

Torben Olsen
hustru Ingelis Olsen
søn Dian Olsen
søn Dennis Olsen
datter

Bygget af Kirsten og Karl Ejner Kristensen Lærkevej

Lærkevej  , matrikel nr.  bygget beboet areal.

Ejer      Karl Ejner Kristensen                født 1951
Hustru  Kirsten Gammelby Kristensen
datter  Jane G. Kristesen
  -         Joan  G. Kristensen
  -         Julia H. Kristensen

Bygget af lærer Jensen til hans otium
Lærkevej 7, matrik. nr 7af, bygget år 1984
Beboet areal 141m2
Nybygget på Lærkevej
lærkevej

Lærkevej, matrikel nr, bygget 2012, beboet areal

2012
Husmand  Michael Fristrup
hustr

Starter ved Roldvej - Fogedgårdsvej - Slutter ved Thoruphedevej
Møllegården

Matrikel nr. 3a

1787
1801
1810
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
Møllesvend Emanuel Frederik Bendix
hustru  Laura Christine Christensen  1847
søn       Christen Stelton Bendix         1881
1890
1901
Møller Niels Peter Bengtsen   født  1869
hustru Ann Chatrine Bengtsen         1873

1906
Møller  Karl Otte Jacobsen   født  1877
hustru Dagmar Alma Jacobsen      1879
søn      Johannes Jacobsen             1903
datter Ella Jacobsen                     1904

1911
1916
Gårdejer  
Niels Peter Marinus Alfred Andersen  37 år
hustru Ane Margrethe Andersen         30 år
datter  Rigmor Andersen                                       

1918
1921
1925
1930


Gårdejer   Kresten Kvist Andersen
hustru       Agathe Sørensen

1926  datter  Ida Kvist

1927  søn     Egon Kvist
Denne gård ligger på bakken mod Arden ind af Fogedgårdsvej. Gården havde Agathe og Quist  .
da de blev gamle solgte de til Ase og Hening Overgård

Møllen
Rold Bavnehøj
1929 købte Valdemar Larsen gården:

1896  Gårdejer Valdemar Larsen
1900  Hustru    Alfreda Møller

1921  datter Grethe Larsen
1928  søn     Eskild Mark Larsen
1931  Datter Astrid Larsen
1936  datter  Ragnhild Larsen

Starter ved Hobrovej - Thoruphedevej - Slutter ved Hvarrevej
Thoruphedevej
Møllehuset - Er dette det gamle Krohus`?

1911
1916
1921
1925
Husfader Riis Gerhard Nielsen       1887
hustru Kirstine Riis Nielsen          1887
søn Hagbard Rejnhard Riis Nielsen 1909
søn  Niels Riis Nielsen

1930

Fogedgården

1856:
Fogedgården Blev solgt af S. W. V. Mylius
Til Forpagter H. C. Boldsen som døde 1866
Enken solgte 1876 gården til
A.B.C. Pedersen for 110.000 kr
Efter Pedersens død afhændede enken gården 1892 til Forvlter H. Meyer.
Meyer solgte 1897 gården til forpagter Obel for 72.000 kr
1899 solgte Obel gården til Frederik Laursen.
1908 solgte Frederik Laursen gården til Rømer for 95.000 kr.
1917: Efter gården tildels var udstykket, solgte Rømer gården til C.Thorup for 100.000 kr

1917:
Ungkarl Andreas Jensen
Pige Mariane Larsen                1874
søn Jens Peter Jensen            1898

1918
Proprietær     
Thorvald  Thorup              36 år
hustru           
Anna Kristine Eiberg          38 år
søn             
Thorkild Thorup          født 1919

1922
Gårdejer       
Niels  Sørensen Skjødt   født1885
hustru          
Pouline Nielsine Jocumsen      1888
søn             
Poul Skjødt                     1923
datter         
Krista Skjødt                  1925

1932
Gårdejer  
Niels Christian Nielsen        1901
hustru     
Margrethe Jensen            1902
søn         
Egon Nielsen                  1932
datter     
Lydia Povline Nielsen         1932

1940
Gårdejer  Hans Nielsen     som opførte stuehus og lade
gården var på 400 tdr land men blev udstykket til forskellige ejendomme, i 1950 var gården på 22 tdr land.

 
1950
Gårdejer Arnold Jensen født 1904
hustru    Astrid Kjelberg  -  1909
datter    Jytte jensen
søn       Villy  jensen
søn       Kaj  jensen
datter   Lissi  jensen

Kålunds gård
Bjørnkær
Pærhøj
Thoruphedevej nr. - matrikel nr - bygget år  -  beboet areal kwm


Husmand Peter Monson Bach født  26.12.1913
hustru  Ebba Christensen    født  07.03.1934
viet d. 24.05.1953 i Rold kirke
datter Hanne Else Bach  født 29.05.1959
Jens Chr. Nielsens gård i Thoruphede
Mørk i Thoruphede
Kirsten og Jens Edvard Fristrup
Laurits Sørensens gård
Gorm Christensens gård
Mylenbjerg teglværk
Lille Myhlenbjerg, Oskar Christensen

Gårdejer Oskar Christensen  født 1896
Hustru     Anna Johansen                 1899

Oskar Christensen er født i Årdestrup den 03.06.1896  han var gift med Anna Johansen fra Rydberg, de købte jord af Proprietær Lind fra Myhlenbjerg Avlsgård i 1926, han opførte bygningerne som statsejendom. 1939 solgte Oscar 1 tdr land  lerholdig jord til Myhlenberg teglværk og han byggede 26 alen til sin laden. Gården er på 18 tdr land
.
Oskar og Anna fik 11 børn:
 
Dagny 06.02.1916,
Erna 19.12.1920,
Niels 14.10.1922,
Egon 06.04.1926,
 Elly 17.09.1924,
Sigrid 31.10.1927,
 Anders Peter 14.06.1929,
Vagner 20.03.1931,
Ebba 07.03.1934,
Osvald 27.04.1935,
 Arne 06.04 1937.

Vandværket
Roldvej - Hulemosevej - Hobrovej
Skillet senere Skjellet
1787

1. familie

Gårdbestyrer Jens Jenson   63 år
hustru  Else Christensdatter 63 år
datter Mette Jensdatter     17 år
datter Maren Laursdatter    12 år

2. familie

Jorddyrker Jens Nielson        43 år
hustru Anne Pedersdatter      27 år
søn Peter Jenson                5 år
søn Niels Jenson                4 år
søn  Søren Jenson              3 år
datter Anne Sofie Jensdatter 2 år
søn Anders Jenson             1 år

Aftægt  Sofie Mortensdatter 77 år
Tjenestepige Anne Gregersdatter 36 år

3 familie
Gårdmand Niels Jenson   50 år
hustru  Anne Nielsdatter   33 år
søn Christen Nielson        5 år

aftægt  Christen Lasson  76 år

1801
1. familie
Gårdmand  Jens Anderson  40 år
hustru  Mette Jensdatter  33 år
aftægt  Jens Jenson        80 år
dreng  Peder Kristensen Kook 12 år

2. familie
Gårdmand  Jens Justesen    48 år
hustru Anne Marie Pedersdatter 42 år
søn Just Jensen  12 år
søn Peder Jensen 8 år
søn Jens Jensen  5 år
datter Kirsten Jensdatter 1 år

3. familie
gårdmand  Just Jenson   71 år
hustru  Karen Laursdatter 31 år
datter Mette Justdatter   10 år
søn Christen Justesen        6 år
datter Anne Kirstine Justdatter 3 år
Opsynsmand Søren Pedersen Krog  37 år

4. familie
Niels Jenson Skytte   64 år
hustru Anne Nielsdatter  49
søn Jens Nielson          10 år
søn Niels Nielson           8 år
datter Anne Nielsdatter  11 år

5. familie
Gårdmand Christen Justeson  40 år
hustru  Anne Pedersdatter  33 år
søn Peder Christenson        6 år
søn Just Christenson         4 år
søn Laus Christenson         2 år
Datter Mette Christensdatter 10 år
datter Maren Christensdatter   8 år
datter Else Christensdatter     1 år

 1834


 1840


1845
Indsider og daglejer
Jacob Nielsern    (fattig Jacob)
født 1801 i Bravlstrup i Sønderup sogn
død 1860 i Skjellet i Rold

hustru
Gertrud Christensdatter 
født 1807 i Gravlev
død 1868 i Rold

søn 
Christen Jacobsen
født

datter
Ane Marie Jacobsdatter  (Senere Truelsen)
født 

søn
Niels Jacobsen
født  1849


Gertrud  Christensdatters far , Snedker og husmand Christen Pedersen var født i Rold 1774

Niels blev senere gift med Johanne Marie Jensen, født 1847 i Møldrup ved Astrup.
De boede i 1880 i Taastrup, Rostrup sogn, - 1890 i Gravlev. Der var en del børn, en af dem var Jacobine som blev gift med Christen Sørensen Østergaard  i Rebild, hun var mor til et par Rebild spillemænd.Skelhuse på Hulemosevej
Hulemosehus
Myhlenbjerg Avlsgård-Thoruphedegaard

Matr.nr 17a

Mylenberg Avlsgaard:

1660  Kronen

1663  Mogens Friis

1721  Kronen

1721  Peder Jensen Nørlem

1742  Joh. Henr. Wechen

1742  Cort Wechen

1777  Chr. Bjerregaard

1804:  Anne Kaas gift Bjerregaard

1810  J. Ibsen

1822  Anne Kaas Gift Bjerregaard

1826  Søren Bjerregaard

1828  boet efter Bjerregaard

1811  Johan Casper Mylius

1852  Sigismund W. V. Mylius

1869  C. T. F. Fonnesbech

1888  Th. Nielsen

1905 Karl Chimmermann

1917  Overskovfoged Thomas Thomsen
         hustru Karen
         Datter Jenny Thomsen
         datter  Johanne Thomsen
         søn Peder Nedergaard Thomsen
         datter  Emma Thomsen
         datter Theodora Thomsen

1941 Forpagter  Peter Pedersen
          hustru  Kathe Nissen
          datter  Kamma Pedersen
          søn  Chresten Pedersen
          søn  Flemming Pedersen

1948 Statsejet

1950  Gårdejer Peter Pedersen  


1941:
Myhlenbjerg Avlsgård ejet af Lindenborg Gods blev forpagtet af Peter Pedersen i 1941, han var født 27.10.1910 og blev gift med Kathe Nissen født den 19.06.1917, de fik 3 børn, Kamma Pedersen født den 12.09.1943 og Kresten Pedersen født den 11.10 1944 og Flemming pedersen født den 01.12.1951.

I 1948 overtog staten gården og i 1950 købte Peter Pedersen hovedparacellen
Bette Jenses hus
Erik Sigfredsens gård
Anders Jacobsens gård
Roldvej - Rold Bavnehøjsvej
Evald Madsens gård

Bygget. matrikel nr, beboet areal

Gårdejer  Knor Thygesen
hustru 
søn        Holger Thygesen
datter    Nete Thygesen


Gårdejer  Holger Thygesen
hustru    Krista Thygesen
Datter Rita Thygesen

Gårdejer  Viggo Nielsen
hustru   Rita Thygesen
datter  Anette Nielsen
datter  Gitte Nielsen

Gårdejer  Evald Madsen
hustru     Rita Thygesen
datter    Tina Madsen

Dorthea og Peder Neergaard Thomsens gård
Matrikel nr: 6he

Gården eropført 1905 af Peder Pedersen, på opkøbt jord fra Mylenberg

Dorthea Sørensen og Peder Neergaard Thomsen  købte gården 1928.  Peder Neergård byggede i 1935 en ny stald og restaurerede stuehuset, byggede den eksisterende stald om til lade.  Dorthea og Pedere fik datteren Margit og boede her til de gik på pension, hvor gården blev solgt og parret flyttede til Arden.

1905
Gårdejer  Peder Pedersen

1928
Gårdejer Peder Neergård Thomsen
hustru    Dorthea Sørensen
Datter    Margit Thomsen              1926
Jens Jespersens gård
Jens Andersen ejendom
Thoruphede 1a

Gården Thoruphedegaard:

Thoruphedegård er byggeet i 1611.

1633:
Gårdejer    Mogens Friis   fik fra Kronen udlagt gården Thoruphede med hus og skoven Thoruplund

1721
Gårdejer   Peder Jensen Nørlem som købte gården for 1181 rigsdaler

1732  ca:
Gårdejer  Johannes Henrik Wechen

1742
Gårdejer Cort Wechen

1777
Gårdejer Chr Bjerregård
hustru    Anne kaas
1787:
Gårdejer  Chresten Biergaard                             41 år
hustru      Anne Cortsen                                    28 år
datter      Ellen Marie Christensdatter Biergaard   15 år 
datter      Anne Sophie Christensdatter Biergaard 15 år
søn          Jens Peter Christenson Biergaard         12 år
søn          Søren Kortson Biergaard                       6 år

1801:
Gårdejer  Chresten Biergaard                              55 år
hustru      Anne Sorensdatter Kaas                       47 år
datter       Else Marie Biergaard                           29 år
datter      Johanne Frederikke Biergaard              12 år
søn          Søren Cortson Biergaard                      20 år

1804
Gårdejer   Anne Kaas  ægtede 1810
                    J. Ibsen som døde 1822

1826
Gårdejer Anne Kaas overdrog gården til sin søn
             K. Bjerregaard som døde 1828

1829
Købte J. C. Mylius Thoruphedegård og Vebbestrup Kirke for 3000 rigsdaler.
Thoruphede fulgte nu Mylenberg Ladegård og Mylenberg gods.


1834:

Forpagter   Sørine Laurette Laursdatter                 31 år
datter       Christiane Kjærsgaard                           8 år

1845:
Forpagter   Axel Nicolaj Lund                                35 år
hustru      Ane Nielsine Møller                              24 år

1850:
Forpagter    Jacobine Kusk Lund                            37 år


1870:
Forpagter   Niels Jensen Østerballe                        46 år
Hustru       Maren Sørensdatter                            52 år
Moder       Karen Laursdatter                               89 år   
datter       Johanne Christine Nielsen                    13 år
1888
Ejeders Thoruphede en periode af Th, Nielsen, han solgte igen gården, til  Grev Schimmermann i 1905

1917
Grev Schimmermand afhændede gården, solgte til Forpagter Thomsen

1922:
Gårdejer            Jens Andersen                      1896
hustru                Ester Laursen                       1900
søn                    Poul Andersen                      1921
 -                       Søren Andersen                    1922 
 -                       Henrik Andersen                   1924
 -                       Karl Andersen                       1926
 -                       Børge Andersen                    1928
datter                Anna Kristine Andersen          1929
   -                     Ella Andersen                        1933
   -                     Jytte Andersen                     1940
søn                    Jens Andersen                      1942
datter                Ester Andersen                      1948                            

1935:
Lars Buus Nielsen købte gården i Thorup Hede 1935 af Anders Nørgård. Lars Buus han  gift med Henny  født Jensen fra Rostrup, parret fik 7 børn, Hans Kristian, Vera Kristiane, Ellen Margit, Karl Ove, Børge, Svend Åge, Irene.

Rold bys gårde og huse.. gårde og huse jeg ikke har fået placeret
Slethusene
1787
1.familie
Gårdmand  Søren Sørenson  50 år
hustru       Ane Lauritsdatter 53 år

2.familie
landmand Jens Justeson    34 år
hustru Anne Marie Pedersdater  28 år
datter Anne Cathrine Jensdatter   11 år
datter Maren Jensdatter  6 år
datter Mette Jensdatter   3 år
Ravnsholm

1834 - 1840

Landmand Anders Christensen   37 år
hustru Kirsten Christensen   25 år
datter Marianne Andersdatter 6 år

1845
Gårdejer Anders Christensen  47 år
hustru Ane Kjerstine Thygesen 35 år

1855
Gårdejer Erik Nielson     36 år
Hustru Augusta Konstance Johansdatter  35 år
datter Christiane Maria Eriksdatter       11 år
søn Niels Christian Erikson                  10 år
søn Marinus Erikson                          3 år
Gjertrud  Marie Eriksdatter                1 år
Bavnehøj

1924
Boelsmand
Christen Nielsen Lund    født 31.05.1884
hustru    
Johanne Christine Madsen    08.12.1885
søn       
Benth Folmar Nielsen Lund   08.07.1925

Grønhalehus

1920
Skovarbejder 
Gustav Otto Nielsen       
hustru         
Astrid Julie Jensen             22 år
datter         
Dagny Rigmor Nielsen            1920

Sletbyegård

1801

Gårdmand Niels Nielson Koch  60 år
hustru  Inger Pedersdatter   36 år
datter Maren Christensdatter 18 år
søn Jens Christenson            16 år
søn Niels Christensøn             9 år
søn Peder Christenson            6 år

Sletborggård

1845
Gårdejer Niels Sørenson  35 år
hustru    Ane Katrine Nielsdatter  27 år
datter Dorthe Marie Nielsdatter    5 år
søn  Niels Nielson                     2 år

Baungård

1801
Gårdmand Niels Jensen Thomson 1765
hustru Mette Nielsdatter        1765
søn Niels Nielson                 1792
søn Jens Nielson                1797
datter Inger Nielsdatter     1800

1834
Gårdejer  Niels Christensen       74 år
hustru  Lisbeth Christensen      47 år
søn Christian Nielson             19 år
datter Ane Nierlsdatter        13 år
datter Karen Nielsdatter       17 år
datter  Mette Nielsdatter      25 år
barnebarn Niels Christensen      1 år

1845
Gårdejer Lisbeth Christensen   59 år
husbond  Jens Jensøn            39 år
datter Mette Kjerstine Andersdatter  16 år
1850
Gårdejer Christian Lauritsen  25 år
hustru Mette Kirstine  ?      32 år
datter Ane Marie Jensdatter 13 år
datter Marianne                 4 år
søm Jens  ? Lauritsen          2 år

1855
Gårdejer Janus? Christensen   37 år
hustru  ? Jensdatter            31 år
søn Marius Janson                4 år
datter Maren Kirstine Jansdatter 2 år
datter Ann Jansdatter             1 år

Fodboldhold på Rold Stadion....

 

Fodboldhold i Rold

Dette fodboldhold er fra ca 1950.

Arne Nielsen
Herluf Nielsen
Viggo Nielsen
Hartvig Villadsen
Børge Jensen
Agentens John
Per Damborg Jensen
Kro Knud
Smed Jens
Niels Bisgaard
Bruno Jensen

Fodboldholdet i Rold anno 1949-50 ca.

Præstens Mogens

Smed Jens

Agentens John

Per Jensen

Herluf Nielsen

Bruno

Arne Nielsen

Viggo

Børge Jensen

Rolds fodboldhold anno 1948 ca

Rold havde i gamle dage en rigtig god stadion, med rigtig gode spillere som gik op i fodbold med liv og sjæl.

Dette er det ældste billede jeg har.

Spillerne er: Laurits Søgård
                     Poul Larsen (August Poul)
                     Smed Jens
                     Per Damborg 
                     Viggo Nielsen

TORDENKALVEN en af vejens farende svende

TORDENKALVEN en af vejens farende svende omkring 1905.

Min farmor og farfar
Min farmor og farfar blev gift i 1925 og boede i Århus....
Min farmor og farfar
Min farmor og farfar blev gift i 1925 og boede i Århus....
Min farmor og farfar
Min farmor og farfar blev gift i 1925 og boede i Århus....

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Kirsten Pedersen, Hobro | Svar 30.10.2018 10:45

Det er en fantastisk læsning og et arbejde der siger "Spar 2"
Det må kræve en tålmodighed og masse af tid.
Jeg forsker selv, Østhimmerland,
men der er lang vej

kamma sveistrup 30.10.2018 10:55

Hej, ja det er tålmodigheds arbejde, men et godt tidsfordriv. Lige nu sker der ikke så meget p.g.a min sygdom, jeg håber at komme i gang igen snart...

Ebbe Bertram Agerskov | Svar 03.10.2017 10:45

Min tipoldefar Carl Christian Marinus Neergaard Jensen (kaldet Røde Karl) og hans husholderske Ane Christensen står opført til at bo på matr. 8b ved ft 1906.

Lissi S.Hansen | Svar 11.09.2017 13:54

Hej Kamma
Min morfar boede i skovfogedboligen "Konradsminde" morfar var skovfoged i Nørlund skovdistrikt, Haverslev, Arden fra 1918-1921, er huset i dag? Vh.L,

Elisabeth L Nielsen | Svar 09.02.2017 19:45

Hej Kamma Min bedstefar Jens Lemb boede i Roldhus på Hobrovej, min bedste far havde 2 sønner Svend & Frost og 2 døtre Doris & Vita.

Kirstine Egholm | Svar 27.10.2016 21:03

Hej Kamma. Lige en lille rettelse til Hyldevej 3. Du har skrevet mit navn forkert, jeg hedder Kirstine og ikke Christine Super godt initiativ m/denne side

Kamma Sveistrup 02.11.2016 16:46

Hej Kirstine!
Mange tak for du har rettet mig, jeg laver fejl; men retter dem efterhånden som jeg bliver gjort opmærksom på dem. Venlig hilsen Kamma

Lars Gram | Svar 25.03.2014 20:43

Hejsa...
Vi er nyindflyttere på Lindenborgs ejendom på Haverslevvej 15. , Fruerlund...hvor kan jeg finde noget om det hus?

kamma 25.04.2014 11:59

Hej! Det er ikke så meget jeg har fundet om ejndomme i Fruerlund endnu. Alt hvad jeg har fundet er fra arkivet i Viborg som du kan finde på nettet.

John V Christensen | Svar 10.04.2012 21:35

Hej vedr. Abildgård:
Frantz Linde Muldorff Frellsen og Hustru Caroline Ulrikke f. Lyse 1870-90
Lillebror til Frellsen på Lykkensgave
mvh J V Christensen

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.10 | 10:55

Hej, ja det er tålmodigheds arbejde, men et godt tidsfordriv. Lige nu sker der ikke så meget p.g.a min sygdom, jeg håber at komme i gang igen snart...

...
30.10 | 10:45

Det er en fantastisk læsning og et arbejde der siger "Spar 2"
Det må kræve en tålmodighed og masse af tid.
Jeg forsker selv, Østhimmerland,
men der er lang vej

...
15.05 | 22:48

Pias 33 års fødselsdag

...
15.12 | 13:12

Det er meget lidt jeg får skrevet og lavet på hjemmesiden ... Jeg har sklerose og er ikke så frisk mere.Jeg arbejder kun herpå når jeg har det godt ...

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE